nederlands.nl
Gebruikersnaam of e-mail:  Wachtwoord:    Registreren
dichtwoordenboek

nederlands.nl: biografie

Erik Spinoy(Aalst, 1960) is een denkende dichter die zich, waar het denken ophoudt, beroept op poŽzie en taal. Als denker is hij geÔnteresseerd in de grenzen van het kennen, en als dichter vraagt hij zich af of de poŽzie die grens misschien zou kunnen slechten. Het gaat in Spinoys poŽzie steeds om de verhouding tussen mens en werkelijkheid. Wie de werkelijkheid wil weergeven, ontkomt niet aan de leugen en het bedrog van de eigen vooringenomenheid: om de werkelijkheid te representeren moet ze tegelijkertijd ontmaskerd worden. Door haar te spiegelen aan die van een ander, bijvoorbeeld. Filosofie en literatuur zijn voor Spinoy elkaar overlappende domeinen. Het gedicht is geen weerspiegeling van iets dat al bestaat maar creŽert zelf nieuwe betekenis en stelt dat proces van betekenisgeving centraal. Spinoy beschouwt de taal als een instrument waarmee je, tegen beter weten in, kunt proberen te ontsluieren wat niet ontsluierd kan worden. Spinoys poŽzie is vol van weelderige klankrijkdom en dubbelzinnige betekenissen. Ze getuigt van de sympathieke neiging tot het bewaren van mooie woorden die in onbruik dreigen te raken en van een fascinatie voor orakeltaal. Maar nooit gaat de rem helemaal los. Spinoy schrijft beheerste en ironische poŽzie, zoals je dat van een denkende dichter verwachten kunt. PoŽzie maakt het denken lichter, zou Spinoys adagium kunnen zijn. ĎOns past bescheidenheid tegenover het mysterie van het zijn,í zegt hij in een interview, Ďmaar wat klinkt dat verschrikkelijk zwaar. Dat wil ik in mijn gedichten niet.í
Inzendingen van deze schrijver


vragen  |   links  |   zoek  |   contact  |   disclaimer  |   inhoud  |   rijmwoordenboek  |   gedichten.nl