start toeval vragen forum links zoek contact gastenboek inhoud

nederlands.nl: literair woordenboek

Dubbelrijm

Het rijm waarbij telkens twee opeenvolgende of door een onbeklemtoonde lettergreep gescheiden lettergrepen of twee opeenvolgende woorden rijmen. Rijmvorm waarbij niet één, maar meerdere lettergrepen aan het eind van de versregel rijmen.

Terug naar index

Op dit moment bevat het literair woordenboek 283 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@nederlands.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.