Inloggen

Alle inzendingen over Gods woord

6152 resultaten.
Sorteren op:

De TV moest de huiskamer uit

verhaal
2,0 met 1 stemmen 101
...beginselen, want zij belijden het gezag van Gods Woord, dus dat wij moeten leven volgens Zijn geboden. Ook ben ik het met ze eens, dat homoseksueel gedrag niet kan, dus niet trouwen met het hetzelfde geslacht.'' Mien zuchtte en had zin die vent de deur uit te schoppen, maar ze hield zich in...

bewering
4,0 met 4 stemmen 72
Een electoraal slaatje gaat er bij alle partijen in als Gods woord in een ouderling.

WOORDEN VAN OF WOORDEN OVER GOD?

beschouwing
3,3 met 11 stemmen 380
...en absolute waarheid te beroepen. Mensenwoorden goddelijk gezag toekennen en ze dienovereenkomstig vereren, dat zweemt naar afgoderij. Van de teksten in zogenaamde “heilige boeken” of het nu de bijbel of de koran betreft, kun je hooguit zeggen dat de schrijvers of de lezers ervan of...

bewering
-0,5 met 2 stemmen 96
...biddag. Jan hoopt dat de Heere tegen de PVV is, want Peter weet als geen ander dat je Gods Woord niet in de hand hebt, maar in je voeten.
Joop15 jun. 2010Lees meer…

Vriendinnen

verhaal
1,7 met 3 stemmen 244
...Ze maakten zich ook grote zorgen, dat er tegenwoordig meer zelfmoorden plaatsvinden dan vroeger, ook onder de jeugd. Waarom hebben velen last van depressies en zoeken hun heil in alcohol en drugs. En dan die terreuraanslagen met als gevolg veel doden en gewonden. Daar moet de HEER toch...

OVER DE ZELFOVERSCHATTING VAN DE ORTHODOXIE

beschouwing
3,8 met 8 stemmen 283
...en om hun een eigen mening en eigen verantwoordelijkheid te ontzeggen. De verabsolutering van het gezag van welk "heilig Boek" dan ook, is niet ongevaarlijk. Ze heeft de pretentie dat de waarheid er voor eens en voor altijd en voor iedereen in is vastgelegd en absoluut normatief is....

Dirk (2)

beschouwing
2,3 met 7 stemmen 335
...Hij eist dat wij ons houden aan AL die woorden die Hij eenmaal sprak. Vreselijk is het wanneer iemand komt tot de overtreding van het verbod iemand dood te slaan. Maar wie met één vinger wijst naar diegene die in die zonde viel heeft niet geleerd wat in het eigen hart leeft....

VERGANKELIJKHEID

beschouwing
0,0 met 1 stemmen 622
...dat de bloem afvalt en het gras verdort. Maar bij al wat vergaat, houdt Gods Woord eeuwig stand."

OVER HET WARE GELOOF (slot)

beschouwing
1,8 met 5 stemmen 128
... Laten we maar eens kijken hoe een gewoon woordenboek begrippen als geloof en geloofsartikel omschrijft. Bij het lemma “geloofsartikel” staat: “geloofswaarheid, grondstelling van het geloof; zie dogma.” Kijk ik bij dogma, dan lees ik: “aan geen redenering meer onderworpen...

Het open podium

hartenkreet
1,6 met 34 stemmen 1.562
...het verleden voortgekomen. Bevrijd van de leugen minderwaardig te zijn. Voelde ik me waardig. Sterker. Wijzer. Toen er woorden waren, om mijn verleden naar te vertalen, kreeg ik het podium om te leren stralen........

Muizen dol op Gods woord

verhaal
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 167
...verstandiger dan de mensen. Zij consumeren Gods woord en een heel gezin woont er in. Kom maar kijken.' Ik haastte mij naar de lessenaar, oom stond vertederd te kijken. De beestjes hadden een fors gat in het leer van de omslag geknaagd en waarschijnlijk opgegeten. Aan de andere andere zijde...
Eelt14 jan. 2012Lees meer…

Ontzettende doodzondes

dagcolumn
2,5 met 2 stemmen 183
...heel goed in het aanpassen van de betekenis van woorden en zinnen aan de waarnemingen die ze in de werkelijkheid zagen. Ook een wetenschappelijke doodzonde, maar deze stond grote wetenschappelijke vooruitgang minder in de weg dan de katholieke methode. Overigens, de moderne wetenschap pleegt...

Het woord van God

verhaal
3,1 met 32 stemmen 2.228
...en Latijn, van die dingen, en natuurlijk ook het Woord van God. Meestal zwijgt hij. Hij kijkt, hij ziet, hij haat en slikt. Hij bemint en stikt. Hij weet dat er geen bal van klopt. En alle anderen met hem. Het leven bestaat uit codetaal en de basisregel luidt hypocrisie. Wie die goed onder de knie...
Tille30 sep. 2002Lees meer…

De kerstdis (deel 2)

verhaal
1,7 met 7 stemmen 2.199
...was in de herberg (Luc. Hst.2:7).” Deze woorden waren er voor Hunting teveel aan. Met grote passen stapte hij tot voor het altaar, en met één beweging draaide hij zich om. Zigzagsgewijs keek hij vluchtig alle geschokte aanwezigen aan. “Huichelaars, jullie die misbaar maken over een...

De barmhartige Samaritaan ( over verdraagzaamheid )

hartenkreet
3,2 met 9 stemmen 266
...En als er dan toch een overeenkomst is waarom zou u, ongelovige met een vrije wil, Het Woord niet kunnen accepteren?

Helder

dagcolumn
4,0 met 2 stemmen 524
...gebracht. De gastdichters wisten daar de ene lachsalvo na de andere aan het publiek te ontlokken door hun fris gegoochel met symbolen en betekenissen. Gelukkig, dacht ik toen, het heldere woord leeft nog. * 1....

afglijdende schouders

verhaal
3,7 met 3 stemmen 781
...men wil geen nieuwe dromer, slechts een gedicht waar alleman voor zwicht, maar wel angstig voor een woord, dat nog niet eerder werd gehoord, desinteresse.
Fred25 sep. 2005Lees meer…

bewering
0,5 met 4 stemmen 138
Herseninfarct is ook zo'n H-woord. Wie hem heeft echter gekregen, heeft er nog nooit van gehoord.

Horizon van het vergeten woord

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 113
Het was onduidelijk waar ik het kon vinden. Ze hadden mij er wel over verteld, maar ik had te veel aan mijn hoofd om het te onthouden. Ik stond in een telefooncel in een land zonder naam. Ik belde je op, maar je was er niet. Iemand had je achter de horizon geplakt. Tussen de dansende marionetten...

In hoeverre is de bijbel betrouwbaar?

beschouwing
3,1 met 14 stemmen 260
...Beide zijn in de 19e eeuw d.m.v. het innerlijke woord herschreven door de mysticus Jakob Lorber. Hopelijk heb ik hiermee een en ander verduidelijkt. Dat er geschriften verloren zijn geraakt die behouden hadden moeten worden, is beslist waar. Dat echter ook veel corrupte teksten terecht zijn...

Gods ridder

hartenkreet
2,4 met 7 stemmen 231
...Jezus zo denigrerend bejegend zie, maar de woordkeuze is wel heel volks en banaal. Sommige oude mensen worden nooit wijs, maar spuien hun opgespaarde frustraties nog steeds. Fred heeft zich nooit echt verdiept in de ware betekenis van Christus Jezus en dat maakt dat hij zichzelf in de...

GODSBEELDEN (2)

beschouwing
2,8 met 6 stemmen 141
...kreeg, hem volledig vervulde en aldus promoveerde tot richtinggevend, vernieuwend, verlossend Woord. En waar mag dat Woord dan wel voor staan? Het sleutelwoord is Liefde. Zie 1 Johannes 4): “God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem.” Zo simpel is dat...

Soorten van dronkenschap

verhaal
2,0 met 2 stemmen 353
...hé?'' ''Was ik wel van plan, Wouter, Gods woord moet verteld worden.'' Wouter zette een fles jonge jenever op de tafel en twee glaasjes en schonk die vol. Buurman: ''We hebben het allebei niet breed, ik moet zelfs af en toe gebruik maken van de voedselbank en nou vraag ik me af,...

Pleidooi voor `leuk'

dagcolumn
3,8 met 6 stemmen 147
...botst die hij zélf hoort te overrompelen. Het woord `leuk' moge archaïsch klinken, maar de tijd is niet ver weg dat je daarmee de meest argwanende aan je kunt binden omdat het ondubbelzinnig is. De herwaardering van `leuk' is nabij. `Leuk’ was, is en zal zijn: de ultieme expressie. Zorg...

De oerknal.

hartenkreet
2,4 met 7 stemmen 349
...van God. En daarin staan voor u en mij alle antwoorden op de vragen die worden gesteld. Waar zoveel wetenschappers zich buigen over de vraag hoe de wereld is ontstaan lees ik het al direct in de eerste hoofdstukken. De Geest Gods zweefde over de wateren. En God sprak........... Een...

Godenstatus

beschouwing
2,9 met 7 stemmen 181
...aankijken bij je verontwaardiging, omdat je woorden niet in goede aarde vallen? Als mensen je grootsheid niet herkennen en jij nog wel je zo je best had gedaan? Hoe verloren en alleen kun je je voelen tussen deze mensen? Idioten. Ik zou naar buiten rennen, huilend en diep gekwetst. Ik zou...

OVER GOD ALS VADERFIGUUR

column
4,7 met 6 stemmen 250
...maar tóch met een vrije wil en eigen verantwoordelijkheid; een ziel die onstoffelijk is, maar die tóch duur en plaats heeft; en zo verder. Wie nadenkt over al deze tegenstrijdigheden voelt zich misschien wel aangesproken door het volgende gedicht van J.W. Schulte Nordholt: DENKEND...
Meer laden...