Inloggen

Alle inzendingen over Martinus Nij

49 resultaten.

Sorteren op:

Martinus Nijhoff: De soldaat die Jezus kruisigde

beschouwing
4,5 met 4 stemmen 1.629
...er nog deftiger dan good-old Louis, inderdaad, Nijhoff. Ik liep per ongeluk tegen zijn statige huis aan het Lange Voorhout aan, een hoekhuis, ik heb door de brievenbus naar binnen gegluurd en ik zag die lange, imposante gang, waar hij ooit gelopen heeft, met een boek in zijn linkerhand en een...

De cirkel (II)

beschouwing
3,5 met 2 stemmen 88
...komt de dei Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei Hier is mijn hand, Hier is mijn hart Ik geef mijn bestaan aan jou Lang was het koud en donker, Straks komt de dag Vindt het licht zijn weg, in een nieuwe dag Vijf jaar na de 'breakthrough' ging Syb in 2002 in de Engelstalige...

Een klein oproer

beschouwing
4,0 met 1 stemmen 90
...'90, krijgt Syb landelijke bekendheid. IN NIJE DEI, Een Nieuwe Dag, beschrijft na het ontwaken de kansen en mogelijkheden van een (jong) stel dat na een individueel deels wrang leven die pijn van zich af kan laten glijden om De Nieuwe Dag te gaan genieten: Vindt het licht zijn weg in een...

De zoek naar verbinding

beschouwing
4,5 met 2 stemmen 229
...Het sonnet 'De moeder de vrouw' is misschien Nijhoffs bekendste gedicht. De brug over de Waal bij Zaltbommel komt in dit klinkdicht voor. Deze zorgt voor verbinding tussen de noordelijke- en zuidelijke oever. Elders wordt de oversteek per veer gemaakt. Deze beschouwing eindig ik met...

De cirkel (I)

beschouwing
0,0 met 2 stemmen 87
...dat de tweeklanken in 'nei': naar/nabij en 'nij': nieuw, niet worden onderscheiden. Zie: Wikipedia. De vrije encyclopedie. 'k Herinner mij, en ik zeker niet als enige naar ik aanneem, dat Syb tijdens een klein oproer tijdens één van de lessen tegen de erbij geroepen directeur zei: (in...

J.H. Leopold: Zoek heil en heul

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 134
...naar Goes, maar al vrij snel naar Arnhem, waar Martinus een betere baan kreeg als directeur van een kweekschool voor meisjes. Zijn vader publiceerde ook poëzie en twee ooms waren neerlandici, een tante schreef kinderboeken, dus het literaire talent zat al in zijn genen. Als kind had hij...

Een onverwachtse parel uit de kringloopwinkel

beschouwing
3,5 met 6 stemmen 116
...met Georgette begraven in het familiegraf van de Nijhoff's op de begraafplaats Kijkduin in Den Haag Zuid. Bij de verkoopbalie stond een aardige meneer, die zei: 'O, een oud boekje, die zijn vaak heel erg veel geld waard!'. Ik keek bewust wat sullig voor me uit. 'Wat is het?', vroeg hij....

De literaire vader van Jacques Perk

beschouwing
4,5 met 2 stemmen 326
...jouw onvoltooide roman 'Inwijding' bij Martinus Nijhoff. Met een voorrede van jouw zoon G.C.J. Vosmaer uit oktober 1888. De slotregel van de roman luidt: 'Italië had hen geleerd groot te zien; Italië had hen ingewijd.' (uit mijn eerste druk overgepend). Jouw beste vriend, de kunstenaar Lourens...

Een kloon van de hypochondrische Willem Kloos

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 450
...zijn geweest, net als in jouw poëzie, dacht Nijhoff, die alleen nog zijn debuutbundel 'De wandelaar' uit 1916 had uitgegeven. Zijn toneelstuk 'Pierrot aan de lantaarn' zat eraan te komen. De oud-docent moderne letterkunde Gerrit Jan van Bork en de historisch letterkundige Piet Jozias...

Over gedichten

beschouwing
0,7 met 13 stemmen 727
...nou weer? We besloten maar eens op internet te kijken, want je kunt het zo gek niet bedenken of het staat wel op internet. Al gauw vonden we het gedicht 'De wolken' van Nijhoff met een foto van hem erbij. Toen zei mijn dochter op droge toon: 'O, die lul heeft het geschreven.' Het was...

Muziekcafe MA Kellys

hartenkreet
4,2 met 6 stemmen 224
...RECENTIE STIET AS QUO De cd Stiet as Quo is in nije cd mei covers fan de beromde band status quo dy foaral yn de jieren santich beromd wiene. De cd klinkt purbest en de slaggitaar is lekker ruch en dafert der op los heite krekt as de drummer. De sang fan de frysktaliche numers is hiel aardig en...

Oom Donald

column
4,0 met 4 stemmen 131
...alleen de lucht zien, waarin ik - als Martinus Nijhoff- de wolken een naam probeer te geven. Het grote bed van mijn ouders staat in de achterkamer. Het is herfst en al eerder donker, achter de micaruitjes gloeit de kolenkachel. Na het eten mag ik met een stapel Ducks bij mijn vader onder de...

Boekenweekthema ontketent diepgewortelde vetes

column
3,0 met 3 stemmen 577
...oogpunt Arabisch overdreven. Maar Martinus Nijhoff was, gezien zijn zoetsappige gedichten over zijn moeder, ook wel zo'n weekhartig moederskindje. Is dat de gemeende deler? Kan zijn, maar dan vind ik het extra doorgestoken kaart, daar het bij voorbaat al gaat uitlopen op een smartlap van...

Help!!!

dagcolumn
4,3 met 10 stemmen 600
...ons land is dat anders, want Martinus Nijhoff ging nog naar “Bommel om de brug te zien”, maar hij zou vandaag de dag van een kouwe kermis thuis komen. Zijn brug is gesloopt, want het schroot is meer waard dan de historische betekenis. Ach ja, wij zijn niet alleen een volkje van...

Het indrukwekkende Requiem van Hectot Berlioz II

beschouwing
4,0 met 4 stemmen 283
...en de officieren en manschappen, gesneuveld nij de inname van Constantine". Wanneer je de partituur van Berlioz' Requiem bekijkt stuit je op een aantal onverwachte maar interessante gegevens, vooral waar het gaat om de orkestratie, de techniek die Berlioz met meesterschap beheerst. Zo...

Boekenweek “De moeder de vrouw”

dagcolumn
3,0 met 1 stemmen 1.984
...dan tot de conclusie komen dat de boog van Nijhoff’s overbrugging bij Bommel voor de ondertekenaars te hoog is gespannen. Het is nu aan Jan en Isik om ons, lezers, de perspectieven voor te spiegelen die geboren worden uit de synthese van ogenschijnlijke tegenstellingen van het huidig...

Lovestory deel 7

verhaal
2,8 met 4 stemmen 719
...Als ze haar creditcard niet kon vinden, dan kon nij haar toch wel even de zijne geven. Onvoorwaardelijke liefde, dat waren immers zijn woorden geweest toen hij enkele weken geleden met zijn spullen bij haar op de stoep stond. Nou voor haar hoorde het uitlenen van zijn creditcard daar toch ook...

IN DRACHTEN IS STEEDS...

beschouwing
3,7 met 3 stemmen 1.373
...het hart van verdraagzaamheid. In deze plaats van stevige aanpak en kunstzinnige verbeelding hebben de nijvere adem en de sprookjeszucht allebei het recht om te bestaan.

Adriaan Morriën: Tien regels

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 142
...wat hoort wat. In 1964 ontving hij de Martinus Nijhoffprijs en in 1988 de Herman Gorterprijs. In 1999 werd hij zelfs Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij stierf in 2002 te Amsterdam. Het hierboven geciteerde gedicht heeft hij in 1993 voorgedragen in Vredenburg Utrecht tijdens de...

schermvrij

dagcolumn
3,3 met 11 stemmen 234
...laagland gaan: vergeet het maar. Op de Martinus Nijhoffbrug stuit je oog aan de ene kant op een ondoorzichtig windscherm voor fietsers; aan de andere kant verhindert straks de net iets hogere nieuwe brug in aanbouw het formidabele uitzicht op de Waaldelta. En dan die hekken! Elke snipper...

De verftovenaar op de Oudegracht 341 te Utrecht

beschouwing
4,0 met 4 stemmen 203
...voor bevriende kunstenaars, zoals Martinus Nijhoff, Adriaan Roland Holst en Charley Toorop. Gerrit Rietveld verbouwde je zolderatelier. De bankier Jacob Mees steunde je financieel en via de kunsthistoricus George Labouchère kwam je in contact met de politicus Ernst Voorhoeve, die een...

De kunstminnende bewoner van het Teylers Museum

beschouwing
4,3 met 3 stemmen 65
...vertrok na een fikse ruzie met de directeur Martinus van Marum, die ervoor zorgde dat de grootste elektriseermachine van zijn tijd werd gebouwd. Als curator was je in 1790 betrokken bij de aankoop van 1700 Italiaanse werken uit de Livio Odescalchi Collectie van Christina de Eerste van...

Winternachten in Den Haag

verhaal
3,7 met 6 stemmen 954
...waardig haar publieke kant dat er meer aan de hand moet zijn. Je ziet het doorgaans niet - het gebeurt achter het gordijn. Fragmenten Degenaar en Nijhoff zijn afkomstg uit mijn lijfboek in de trein naar Den Haag: Den Haag - Stad in gedichten samengesteld door Henk van Zuiden...

Victor E. van Vriesland: Vrouwen

beschouwing
5,0 met 1 stemmen 102
...Op het gymnasium leerde Victor Martinus Nijhoff kennen. Ook kreeg hij bijles van de dichter Dèr Mouw. Zij bleven vrienden. Na het gymnasium ging hij twee jaar Franse letteren studeren in een Franse universiteit te Dijon. Daarna ging hij in Rotterdam wonen en begon hij met zijn...

Gerrit Kouwenaar: Portret van een landschap

beschouwing
2,8 met 4 stemmen 254
...ontving hij de Roland Holst-prijs en de Martinus Nijhoff-prijs. In 1970 de P.C. Hooftprijs en in 1989 de Prijs der Nederlandse Letteren. Hij schreef enkele prozawerken en vele vertalingen van toneelstukken en hij tekende. In 2008 verscheen 'Vallende stilte', een keuze uit zijn eigen...

Phoenix in een vervuild luchtruim

verhaal
3,2 met 6 stemmen 862
...ging naar Bommel om de brug te zien', Martinus Nijhoff 'Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem ploem ploem', Paul van Ostaijen 'Op een dag zal ik wegzijn en wat dan?', Jotie T'Hooft En zo zijn er nog een heleboel van die ingeprente zinnen, dit zijn wellicht niet eens de...

Hans van Pinxteren: Brief uit den vreemde

beschouwing
3,5 met 2 stemmen 118
...beheerst. Tevens ontving hij de Martinus Nijhoffprijs voor al zijn vertalingen. Hij schreef zo'n tien dichtbundels. In 2007 verscheen 'De kaaiman' bij uitgeverij Voetnoot. In hoeverre zijn wij in staat de werkelijkheid te verwoorden is een rode draad in zijn dichtbundels. Het is...

Roel Houwink: Afscheid

beschouwing
2,8 met 4 stemmen 177
...vlammend Aanschijn van de Ene God. Roelof Martinus Frederik (Roel) Houwink is geboren in 1899 te Breda. Zijn vader was een hoge ambtenaar bij de P.T.T., waardoor Roel in grotendeels middeleeuws Middelburg is opgegroeid. Zijn vader kreeg vervolgens een baan in Utrecht, waardoor Roel daar...

De bedgenote van talloze literatoren

beschouwing
4,3 met 3 stemmen 99
...literair vermogen. Nijhoff demotiveerde je ook. Van 1952 tot 1964 was je redactielid van De Gids. Je aantrekkelijke uiterlijk heb je altijd behouden. Nijhoff overleed in 1953. Anna Blaman in 1960. In 1967 ging je naar een Amsterdams verpleeghuis en op 27 mei 1970 ben je daar overleden. Je werd 78...

FREQUENTIES

dagcolumn
3,0 met 3 stemmen 229
... Ook wij, jongens en meisjes van de RK HBS St Martinus te Bolsward, wisten in elke cel van de bloemkool in de helm van onze schedels dat wij les hadden op de allerbeste school van de allerbeste leraren in de beste tijdperiode van de geschiedenis van onze Aarde. Wie dat zich toen nog niet...
Meer laden...