Inloggen

Alle inzendingen over Zonder samenwerking

341 resultaten.

Sorteren op:

Frogs of yanks? Nee: Luxemburgers

dagcolumn
2.3 met 6 stemmen 261
Wij staan, zo zei de man op de radio, voor de keuze of we samenwerken met de Verenigde Staten of met Frankrijk. Het ging over de NATO. En als je met Frankrijk samenwerkt, moet je doen wat de Fransen willen, terwijl we bij de Amerikanen inspraak hebben. Dus, was zijn conclusie, moesten we voor de...

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (2)

beschouwing
3.1 met 10 stemmen 232
...worden van hun eenheid in verscheidenheid, hun onderlinge afhankelijkheid en de voor hun voortbestaan absolute noodzaak tot constructieve samenwerking op alle niveaus van de samenleving...én zullen zij dienovereenkomstig gaan handelen. Reden voor hoop en verwachting!

bewering
2.5 met 2 stemmen 231
...GroenLinks zelf ook niet helemaal. Verregaande samenwerking is verstandig op bepaalde gebieden, maar je identiteit verander je maar niet zo, het karakter en herkenbaarheid wordt dan aangetast en dat levert, na misschien even een opleving uiteindelijk alleen maar verlies op. Gek trouwens dat...

De jaren nul

dagcolumn
0.5 met 4 stemmen 233
...zaken worden geregeld in bi- en multilaterale samenwerking en na de posterijen, de telefoon, de economie, de mensenrechten is er nu ook nog het klimaat. Dat, beste mensen, is de vernieuwing van de jaren nul. Het lijkt nog klunzig en de resultaten blijven ver achter bij wat wenselijk is. Maar...

bewering
3.5 met 4 stemmen 67
de genuanceerdheid van de afbeelding op een foto in zwart en wit is mogelijk dankzij de schier oneindige combinatie aan schakeringen die hun samenwerking toestaat
Ton Hettema18 februari 2016Lees meer…

bewering
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 2.808
Vader Abraham heeft sinds 1980 geen liedjes meer opgenomen waarin smurfen meezongen. Hij besloot de samenwerking te stoppen kort nadat hij zijn villa in Oostenrijk had onderkelderd.

bewering
3.7 met 6 stemmen 57
De oproep van de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan de Europeanen om zelf het heft in handen te nemen, betekent in wezen dat ze weinig of geen vertrouwen heeft in een vruchtbare samenwerking met de huidige Engelse en Amerikaanse regeringsleiders.

bewering
3.6 met 5 stemmen 142
Jeroen Pauw is na zijn samenwerking met Paul Witteman veranderd in een maniakale slijmbal, een onverbeterlijke ijdeltuit en een door de overheid ingezette, politiek correcte, braafburgerlijke robot met quasi-wijze oneliners.

bewering
4.0 met 4 stemmen 1.256
De verkennende gesprekken over samenwerking tussen PvdA-fractievoorzitter Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema bieden uitzicht op een krachtiger en effectiever verzet tegen de rechtse krachten in Nederland.
O.U. Deis6 november 2010Lees meer…

OVER EEN HOLISTISCHE NATUUR

beschouwing
3.0 met 3 stemmen 163
...holons genéigd zijn tot functionele samenwerking, betekent nog niet het ook altijd goed gaat. Een typisch voorbeeld van zelfhandhaving van het deel ten koste van het geheel, is een kankercel. Zo'n cel gedraagt zich onafhankelijk van de genetische code en blijft zich ongeremd...

bewering
4.4 met 8 stemmen 107
...van het CDA, heeft zijn lidmaatschap van de partij opgezegd. De Vries deed dit uit onvrede over de verrechtsing van de partij en de samenwerking met de PVV. De Vries moet geprezen worden dat hij deze pijnlijke stap uit principiële overwegingen heeft genomen.
O.U. Deis18 november 2010Lees meer…

Heilvolle samenwerking defensie en gezondheidszorg

bewering
4.4 met 5 stemmen 77
Begin november komen er 7 snelteststraten, die mede beheerd gaan worden door militairen. Een heilvolle samenwerking tussen defensie en gezondheidszorg! Het is nog niet bekend waar, maar ik verwacht: Amsterdam (2) Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven Groningen

bewering
4.0 met 6 stemmen 145
...CDA-dissidenten er niet in slagen om regeringsssamenwerking met de PVV te blokkeren, zou het CDA zijn C onmiddellijk moeten schrappen. Iemand die het christelijk geloof serieus neemt, kan nooit programmatisch samenwerken met mensen die de vrijheid van godsdienst willen aantasten en dat ook...
Conquistador14 augustus 2010Lees meer…

Mokum maakt Suriname schoon

verhaal
4.3 met 3 stemmen 813
...zijn. De Surinaamse Minister is ‘het met de samenwerking eens’. En ook met ‘de lopende projecten.’ Een hele opluchting. Job Cohen gaat als ”Han de Wit in Ontwikkelingshulp”(Heere Heeresma), Amsterdam wordt immers al schoongehouden door de stadsdeelregeringen. Ga maar kijken, je...

OP WEG NAAR EEN OVERSTIJGEND BEWUSTZIJN?

verhaal
4.0 met 4 stemmen 705
...eenheid in verscheidenheid, onze onderlinge afhankelijkheid en de voor ons voortbestaan absolute noodzaak tot constructieve samenwerking op alle niveaus van de samenleving...én zullen wij dienovereenkomstig gaan handelen.

bewering
3.5 met 6 stemmen 62
De PvdA is afgestraft omdat de PvdA door de regeringsdrift van Samsom veel te snel is gaan samenwerken met de VVD en veel van haar beginselen op zeer korte termijn heeft verkwanseld. Men heeft loyaal en effectief meegewerkt met de VVD en is daar vervolgens in de verkiezingscampagne niet achter...

bewering
4.0 met 3 stemmen 98
De plannen van linkse partijen leiden de komende jaren tot een gunstig effect op de koopkracht van mensen en die van rechtse partijen tot een slechtere koopkracht, volgens berekeningen van het onderzoeksinstituut Nyfer. De verschillen blijken flink. Er kan dus a.s. woensdag gekozen worden voor...

bewering
3.3 met 7 stemmen 182
...Met die opmerking heeft Pechtold Agnes van Kant gemaakt. Ik denk dat elke vorm van landelijke samenwerking tussen D66 en de SP sindsdien uitgesloten is.

Ontwrichtende boerenacties

bewering
4.3 met 9 stemmen 172
...hebben de maatschappij te ontwrichten - kunnen het democratisch met elkaar samenwerken zwaar onder druk zetten. Het Kabinet - in zonderheid de Ministers van Justitie - en de Tweede Kamer (op reces!) dienen zo scherp en alert mogelijk te reageren.

OVER SUPRAPERSONALISATIE

beschouwing
2.7 met 7 stemmen 140
...bewustzijn bewerkt, wordt het denkbeeld van een samenwerking van geheel de mensheid, of van een deel, welke leidt tot wat Comte ‘het grote boven-menselijke Wezen’ genoemd heeft, aanmerkelijk meer aannemelijk.” Ik citeer deze uitspraak omdat ze laat zien dat een veronderstelde...

bewering
3.6 met 5 stemmen 1.020
...gaan richten. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de Boerenpartij, de Centrumpartij en de LPF. Geen wonder als je bedenkt dat de samenwerking tussen egoïsten nooit van lange duur kan zijn; op den duur vliegen ze elkaar in de haren.

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (1)

beschouwing
2.7 met 10 stemmen 250
...onderlinge informatie-uitwisseling; 3. door de samenwerking is het geheel meer dan een optelsom van de delen (synergie). De vraag is dus: waar kan of zal dit toe leiden? Wat bedoelt Teilhard precies met een hogere toestand van algemeen bewustzijn als synthese van onze particuliere...

OVER EEN HOLISTISCHE SAMENLEVING

beschouwing
2.6 met 5 stemmen 1.133
...de voorwaarden voor vorming van steeds complexere en hogere gehelen, wanneer ze gericht zijn op samenwerking in de zin van eenheid in verscheidenheid.

OVER EEN HOLISTISCH ORGANISATIEMODEL

beschouwing
5.0 met 2 stemmen 259
...behoren niet zo autoritair te zijn dat afdelingen en individuen daardoor hun zelfstandigheid verliezen. Hun belangrijkste taak is het, functionele samenwerking te stimuleren en daarmee te voorkomen dat individuele medewerkers en afdelingen eigen doelstellingen nastreven die botsen...

verkiezingen 12 september 2012

hartenkreet
-0.7 met 3 stemmen 937
...de politieke realiteit. Nee regeren in Nederland is vaak een mengelmoes, want iedereen wil wat in de melk te brokkelen hebben. Hopelijk komt er een goede samenwerking en krijgt het volk versterking van zijn beste en meest toegewijde krachten. Wie nou nog sneert en voor voor...

Suprapersonalisatie

verhaal
1.6 met 13 stemmen 1.401
...bewustzijn bewerkt, wordt het denkbeeld van een samenwerking van geheel de mensheid, of van een deel, welke leidt tot wat Comte het grote boven-menselijke Wezen genoemd heeft, aanmerkelijk meer aannemelijk.” Ik citeer deze uitspraak omdat het belangrijk is in te zien dat een veronderstelde...

Mijn eerste college

dagcolumn
2.0 met 6 stemmen 1.053
...moeten samenwerken. Na drie weken zegde ik de samenwerking op, omdat ze zich redelijk consequent niet aan afspraken hield. Later heb ik haar weer gezien. Ze kwam toen één college en kwam meteen te laat, zowel voor het begin als in de pauze. Bovendien had ze haar mobiel op tafel gelegd en liet...

WAARHEEN ZIJN WIJ ONDERWEG (6 / Slot)

beschouwing
3.0 met 3 stemmen 150
...onderlinge informatie-uitwisseling; 3. door de samenwerking is het geheel meer dan een optelsom van de delen (synergie). Als zelfbewuste persoonlijkheid is de mens dus het resultaat van de (letterlijk!) ge-orgaan-iseerd samenwerkende delen op en tussen alle onderliggende niveaus. Welnu, als in...

Holisme in organismen en organisaties

verhaal
1.9 met 15 stemmen 887
...samenwerking zozeer verwaarlozen dat afdelingen en individuen zelfhandhaving laten prevaleren boven samenwerking ten dienste van de organisatie als geheel.

De witte orchidee

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 91
...als personen die in vredelievende harmonie en samenwerking iets tot stand brengen. Na de hemeltergende jarenlange ruzies heeft mijn dierbare zus de vierenzestigjarige leeftijd bereikt en ik wil haar eren en fêteren met een mooie plant. Het moet een witte orchidee worden die met haar...
I.Broeckx4 december 2020Lees meer…
Meer laden...