Inloggen

Alle inzendingen over samenhang

160 resultaten.
Sorteren op:

bewering
2,9 met 15 stemmen 186
Geert Wilders predikt voor eigen parochie en weet daarmee geen samenhang in het grote verhaal te bewerkstelligen. Hij ziet de liefde niet maar haat.

bewering
2,5 met 2 stemmen 2.007
Oorzaak en gevolg Het feit dat in Nederland de politiek niet floreert, wazig en beduimeld is kan ermee samenhangen dat de politici bezig zijn, onbewust, hun onbewuste drijfveren gestalte te geven...

Denk niet te veel

beschouwing
2,7 met 3 stemmen 506
...en een samenhang zoeken. Hoe meer men naar de samenhang zoekt, des te meer wordt men gewaar bijvoorbeeld van de natuur. Al degenen die over natuur hebben lopen nadenken, hebben in de grond niets meer gevonden dan ze al wisten. Als iemand materialist is dan praat hij ook over de natuur...

bewering
3,3 met 6 stemmen 466
...is iets voor de mens die zeker weet, in samenhang met waar hij de grens legt van het vertrouwen en waar hij de meeste kennis kan verkrijgen. Dit hangt weer samen met dat wat hij denkt nodig te hebben in zijn verschillende levensfasen. Ik vind het naïef om "geloven" te ontkennen op grond...

draagkracht

hartenkreet
3,1 met 11 stemmen 717
Mijn voeten zakken door onder de last. Hun samenhang is niet toereikend. Wil ik te veel en te ver? De tijd zal het leren. De knoop laat zich niet doorhakken, wil ontward worden en eist geduld. Open ogen en open oren. Alle zintuigen alert, klaar voor het onverwachte. De werkelijkheid dient zich aan...

Samenraapsels

hartenkreet
4,6 met 5 stemmen 125
...van personen die zichzelf literair vinden in elk geval samenraapsels van zinnen verschijnen in soms erbarmelijk Nederlands zonder enige samenhang, logica en betekenis met het etiket "Gedicht". Ze doen hun best maar. Zolang ze van mij maar geen waardering verwachten
Jacob28 mrt. 2012Lees meer…

OVER DE CONTINUÏTEIT VAN HET LEVEN (2)

beschouwing
3,0 met 6 stemmen 126
...Ik bedoel daarmee dat er een onverbrekelijke samenhang is tussen alle leven, zowel in horizontale richting (al het nú bestaande leven is onderling verwant) als in verticale richting (de levensstroom is vanaf het oerbegin tot nu toe nooit onderbroken geweest en zet zich ook naar de toekomst...

afwijking

hartenkreet
2,5 met 4 stemmen 478
...met de grond kwijt. Mijn lichaam verliest z'n samenhang. Kortom, in plaats van mezelf op de aangewezen plek te presenteren, verkies ik op zo'n moment zonder aarzeling de afzondering. Tussen mijn eigen vier muren met de deur op slot. Het is geen handige afwijking. Alleen, ik heb niets...

Benepen

dagcolumn
3,0 met 6 stemmen 316
...het product kostbaarder. De met de drugs samenhangende criminaliteit vaag je in één klap weg. De grote sommen geld besteed aan de vruchteloze jacht en de zware bestraffing van producenten, dealers en gebruikers kunnen worden ingezet voor de gezondheidszorg. En wat doet de Nederlandse...

De continuïteit van het leven (1)

verhaal
1,1 met 18 stemmen 1.054
...mensen alleen zinvol functioneren binnen de samenhang van de mensheid. De essentie van een lichaamscel is niet haar zelfstandige bestaan en haar materiële structuur, maar haar deelgenootschap en dienstbaarheid aan het "hogere" leven van het lichaam. De materiële structuur van de cel zal...

Een scheppende kracht

verhaal
0,4 met 8 stemmen 826
...van de oude structuren. Welnu, we zien dat de samenhang en complexiteit van de samenleving tot een ongekend niveau is gestegen, dat die ontwikkeling zich in een voortdurend, zichzelf versnellend tempo voortzet én dat dienovereenkomstig ook de beweeglijkheid en de instabiliteit toenemen. Dat...

Waarheen zijn we onderweg? (3)

verhaal
2,3 met 3 stemmen 833
...dat de "gerichtheid" op vorming van complexere samenhangen (en dat met een synergisch, d.w.z. een meerwaardig effect) eigen is aan álle materie, dus niet alleen aan levende substantie. Hij schrijft in zijn boek "Het Keerpunt": "Het verschijnsel zelforganisatie is niet beperkt tot levende...

Schaamte overwinnen

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen 1.242
...hebt gevraagd vanwege psychische problemen die samenhangen met een persoonlijkheidsstoornis. Ieder mens wil voor volwaardig worden aangezien en het liefst geen masker dragen. Maar de politiek en de maatschappij schoppen tegen iedereen aan die het niet allemaal zelf voor elkaar kan krijgen....
mobar24 mei. 2017Lees meer…

Transformatie

verhaal
1,2 met 4 stemmen 882
...gaande maximale instabiliteit en maximale samenhang) van de samenleving kan binnen het systeem een soort kortsluiting veroorzaken en de elementen van de bestaande structuur uit hun voegen lichten, zodat deze zich kunnen herschikken tot een nieuw patroon, tot een hogere orde: transformatie!

OVER SUPRAPERSONALISATIE

beschouwing
2,7 met 7 stemmen 140
...het individu, oprijst uit de complexiteit, de samenhang, de samenwerking en de communicatie- en informatiestromen van en tussen lichaamscellen en organen, zo is het denkbaar dat ooit het "ik" van de mensheid (als suprapersonalisatie) zal oprijzen uit overeenkomstige betrekkingen van en tussen...

OVER DE CONTINUÏTEIT VAN HET LEVEN (3)

beschouwing
4,0 met 5 stemmen 106
...de samenhang in ruimtelijke zin. Maar er is ook samenhang in de tijd: begonnen als ontkiemend zaad, is er bij de boom jaar in jaar uit sprake geweest van groei en ontwikkeling. Elke herfst vallen de bladeren af, soms rukt een voorjaarsstorm zelfs groene takken van de boom, maar het leven waaraan...

WAARHEEN ZIJN WIJ ONDERWEG? (4)

beschouwing
3,2 met 4 stemmen 219
...chaos is, maar dat er continuïteit en samenhang in veranderingsprocessen valt waar te nemen, lijkt de juistheid daarvan te ondersteunen. Dat houdt natuurlijk niet in dat we de zaak ook mogen omkeren door te stellen dat causale wetmatigheid een toereikende verklaring vormt voor de wereld...

OVER DE HEILIGE GEEST

beschouwing
1,7 met 7 stemmen 352
...Geest laat inspireren is dienstbaar aan die samenhang en dienstbaar aan de voortgaande ontplooiing ervan tot een vooralsnog onvoorstelbaar complexe eenheid. De evangelist Johannes laat Jezus zeggen: God is Geest en die Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. Dat impliceert...

Suprapersonalisatie

verhaal
1,6 met 13 stemmen 1.398
...van het individu oprijst uit de complexiteit, de samenhang, de samenwerking en de communicatie- en informatiestromen van en tussen lichaamscellen en organen, zo kan ooit het "ik" van de mensheid (als suprapersonalisatie) oprijzen uit overeenkomstige betrekkingen van en tussen mensen en...

OVER TRANSFORMATIE

beschouwing
2,7 met 7 stemmen 206
...van de oude structuren. Welnu, we zien dat de samenhang en complexiteit van de samenleving op wereldniveau tot een ongekend niveau is gestegen, dat die ontwikkeling zich in een voortdurend, zichzelf versnellend tempo voortzet én dat dienovereenkomstig ook de beweeglijkheid en de instabiliteit...

Puntje puntje puntje

dagcolumn
2,5 met 2 stemmen 651
...de puntjes als confetti tussen al dan niet samenhangende zinnen door. In persoonlijke post lees je snel door deze gemorste morse heen, maar beletseltekens-on-the-loose vind ik tegenwoordig ook steeds vaker terug in zakelijke of informatieve mail. En dat staat raar. Is de afzender nog...

WAARHEEN ZIJN WIJ ONDERWEG? (2)

beschouwing
2,8 met 5 stemmen 148
...begin van een antwoord te vinden op de volgende samenhangende vragen: a. zijn alle ontwikkelingen in de wereld causaal bepaald? b. hebben ze een richting? c. zo ja, werkt er dan een stuwende (of sturende) kracht in die richting? d. zo ja, valt dan in te schatten waarop die ontwikkeling zal...

Hoe liefde haat werd

verhaal
2,5 met 8 stemmen 822
...lange, uit de context getrokken zinnen, en een samenhang die zich definieert als 'van de hak op de tak, van boom naar boom en niet zo heel lang daarna, van bos naar bos'. Grappig, want ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik wil graag beginnen, maar moet je allereerst kwijt, dat als...

Zwakzinnig en senior

hartenkreet
4,0 met 4 stemmen 48
...die volgens sommigen noodzakelijkerwijs samenhangen met bepaalde dagen, zoals een zondagsstemming of een maandagochtendhumeur. Plotseling waren ze gekomen; de zussen en de zwager; ze hadden hem een hand gegeven en ze brachten een memory-spel van Jip en Janneke, speelkaarten en een...

Zoon kent gek genoeg de weg

dagcolumn
4,3 met 7 stemmen 174
...naar de andere brengt, maar hij ziet geen enkele samenhang. Voor hem is de route als een alfabet met gehutselde letters. Natuurlijk, na de A komt de B, maar dat weet hij niet. Voor hem is de B dezelfde letter als de O of de G of de T. Hoe is het mogelijk dat hij bij B is! Henk in...

Onverrichter zake in het Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg

hartenkreet
1,5 met 2 stemmen 71
...merkwaardig samenraapsel van gebouwen die geen samenhang vertonen en die niets met elkaar te maken schijnen te hebben zoals een kraamkliniek, een restaurant en een tankstation, alsof de theorie van de "grote chaos" bewaarheid is geworden en hierdoor geïllustreerd wordt. De massieve, trotse...

OVER EEN HOLISTISCHE NATUUR

beschouwing
3,0 met 3 stemmen 158
...die samenwerking zou het hogere geheel zijn samenhang verliezen en uiteenvallen. Een holon kan dus alleen voortbestaan als zijn subholons gecoördineerd samenwerken. Is dat doorgaans het geval? Als de definitie die we van holisme hebben gegeven, juist is, is het antwoord op deze vraag...

VOOR DE MOEITE

column
2,3 met 9 stemmen 542
...andere onderwerp vlindert zonder dat van enige samenhang sprake is. Verder wordt de aandacht afgeleid door allerlei vreemde zaken: zo begint iedere zin met een dik gedrukt woord dat de eerste tientallen bladzijden met een 'a' begint. Kon de schrijver geen andere letters vinden of bedoelt hij...

Poel van vuur en zwavel

column
3,5 met 2 stemmen 278
...dag één heeft gezegevierd. 'k Ga en hoef niet van de hak op de tak te springen. Alleen al vanwege het feit dat er een logisch verband is tussen de gebeurtenissen; de onderlinge samenhang is niet voor de hand liggend, hoewel de cohesie helder, zicht- en leesbaar is. LIEGEN, OM IEMAND SCHADE...

Gedachten over determinisme

verhaal
3,0 met 10 stemmen 824
...gebeurtenissen in het universum een kosmische samenhang bestaat? Het lijkt misschien vergezocht, te veronderstellen dat planeten in ons zonnestelsel of sterren in ons melkwegstelsel of andere galactische nevels invloed zouden uitoefenen op aardse verschijnselen. Maar is dat wel zoveel...
Meer laden...