Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

Corrie van Joris (dl 3)

De waarheid (in deel 2) bleek dus gekker dan mijn fictieve verhalen. En het gaat steeds geschifter worden!

Ik kreeg deze slimme vraag: "Waarom schrijf je überhaupt over Corrie?" Mee eens als we het hebben over mijn tante Sien-uut-Wopperveen. Over haar kan ik nauwelijks drie regels schrijven. Zij is een halve eeuw niet van de boerderieje af geweest en het enige hoogtepunt in haar gezapige leven was de geboorte van een kalf in stuitligging.
Corrie daarentegen… dat is andere koek. Zij is zo complex, zo on-Sien en meer type Beruchte Dames Uit De Wereldgeschiedenis.

Intrigantes/gifmengsters zoals de Romeinse keizerin Agrippina en Lucrezia Borgia spreken meer tot de verbeelding dan mijn brave tante Sien. Daarom zijn er dikke boeken over hen geschreven en niet over tante Sien. Die eer beschreven te worden, verdient Corrie juist. Haar talloze aanhangers laten dat na, dus ik doe een poging.

Door het “biograven” van Joris – speuren op het internet - ben ik virtueel tegen zijn ex Corrie aangelopen. Ze is inderdaad interessanter dan een stuitligging. Er hangt iets om Corrie heen, dat te vergelijken is met als je iets onaangenaams in huis ruikt. Je weet niet waar het vandaan komt, maar je weet gewoon dat er iets niet klopt. Als ik dan onder de vloer een lijk zou vinden, zou ik gek zijn als ik die kans niet aangreep daarover te schrijven.

Dat andere spreekwoordelijke lijk uit de kast was het geheime leven van Joris (en Corrie). Hij lijkt zo'n aimabel oud baasje, maar wie weet wat Corrie heeft moeten doorstaan. Misschien compenseerde zij dat door dominant gedrag.

Corrie heeft strapatsen uitgehaald, die elk op zichzelf niet uniek zijn. Luizenstreken zijn er altijd geweest. Joris kan er vast ook wat van. Dus wat is de nieuwswaarde van verhalen over Corrie? Voor Queen Mary (Bloody Mary) en de dames De Medici en Borgia was een moordje hier en een intrigetje daar niets bijzonders. Het waren barre tijden. Maar wat de aandacht trok van geschied-, roman- en scenarioschrijvers was de onophoudelijke opeenstapeling van hun k*tstreken. Ook Corrie leek uit een onuitputtelijke bron van kunstjes te putten.

Al jaren houdt Joris daarover zijn kaken stijf op elkaar. Dat wordt hogelijk gewaardeerd, zeker door wie wat te verbergen heeft. Lang heeft hij niet meer te gaan en hij realiseert zich dat de wereld door zijn zwijgen veel ontbeert. De kritische lezer vraagt zich vast af of je je daar dan druk over moet maken? Een goede reden om je “druk te maken” noemt de 18e-eeuwse Ierse filosoof Edmund Burke. Vrij geparafraseerd schreef hij dit:

“Het kwaad triomfeert doordat goede mensen nalaten iets te doen…”

Met de dood van Joris gaat kennis verloren over de opmerkelijke opvoedingsmethode van Corrie. Zijzelf heeft helaas nooit iets gepubliceerd over die excentrieke aanpak, een verlies voor de pedagogische wetenschap. Niet alleen heeft Corrie de opvoeding opnieuw uitgevonden, zij is er op creatieve manier in geslaagd om deze van hinderlijke elementen te ontdoen. "Moraal" en "geweten" bijvoorbeeld werden zorgvuldig buitengesloten. Met zulke triviale zaken viel zij dochter Damiënne niet lastig. Om met Corrie te spreken: "Daar word je niet wijzer van". Vraag is of die vruchtbare opvoeding iets spectaculairs heeft opgeleverd.

In deel 2 lazen we dat Damiënne naar het gymnasium ging. Hindoegoden (neen, ik dwaal niet af) manifesteren zich in allerlei verschijningsvormen. Dat doet Corrie (in al haar bescheidenheid) net zo gemakkelijk. Want eigenlijk was zij het, die het gymnasium bezocht in de gedaante van Damiënne. Die verwezenlijkte zo wat Corrie niet was gelukt. Krachtvoer voor psychologen.

Dat zij Damiënne “hielp” met klassieke talen was geen geruststellende gedachte, omdat Corrie nooit Latijn of Grieks had geleerd. Gebrek aan relevante kennis kan je haar niet kwalijk nemen, maar gebrek aan realiteitszin wel. Haar worsteling met klassieke talen demonstreerde ze pijnlijk door het over "Latijns" (met een 's') te hebben. Een onbelangrijk schoonheidsfoutje voor u en mij, die geen bijles Latijn geven. Maar Corrie liet zich er parmantig op voorstaan deskundig te zijn in die taal.

Als je Corrie durfde te wijzen op leemten in haar kennis, bagatelliseerde ze dat met aandoenlijke logica aldus: "Als ik een foutje in het Latijns maak, komt dat doordat ik dat “nórma_liter” niet dagelijks spreek”. Wie spreekt er trouwens nog Latijn, laat staan Latijns. En dan ook nog dagelijks? Waarschijnlijk alleen het clubje rondom de paus.

Het valt (geschreven) niet zo op, maar na die hardnekkige extra “s” presenteerde Corrie een nieuwe inhoudsmaat. We kenden al déci_liter, cénti_liter en mïlli_liter. Voortaan dus “graag één nórma_liter melk, bakker!”…

Grammaticaal is “nor_máliter” een bijwoord en betekent “doorgaans, gebruikelijk, normalerwijs”, dus uitstekende gewone Nederlandse woorden. Openbare figuren, die een belezen en intellectuele indruk willen maken, gebruiken in tv-interviews graag “normaliter”. Vertrouw hen niet als ze “nór_maliter” zeggen. Net zo'n wantrouwen heb ik bij de tandarts. Als hij verbaasd naar een voor hem kennelijk onbekend boortje kijkt, voordat hij dat in mijn mond schuift, ben ik er ook niet gerust op dat hij echt deskundig is.

Dat klemtoonfenomeen lijkt onbelangrijk. Maar in Corrie's optreden is iets (ook iets onbelangrijks) nooit zonder bijbedoeling. Er schuilt altijd een addertje in haar gras. Uitgerekend Corrie verbeterde obsessief andermans taalgebruik. Mensen die onberispelijk Nederlands spraken, lieten zich door haar “verbeteringen” opdringen. Zulk opmerkelijk gezag deelde zij met andere controlfreaks, zoals de eerder genoemde historische dames.

In zo'n walm van gebakken lucht groeide Damiënne op. Na de lachwekkende stoelendans op die eerste ouderavond (zie deel 2) werd plotseling de informatie van school naar Joris geblokkeerd. Het initiatief kwam van Damiënne zelf. Was zij wellicht een kloon van Corrie geworden toen zij haar vader meedeelde "dat er geen rol voor hem was weggelegd in haar leven"? Jaren geïnvesteerde moeite naar de Filistijnen... Maar de maandelijkse ouderbijdrage mocht Joris gelukkig voortzetten.

Je had als kind natuurlijk niets aan zo'n onbetekenend figuur, maar zijn schamele centen waren welkom.

(Wordt vervolgd)

Schrijver: harrem, 13 sep. 2016


Geplaatst in de categorie: moraal

3,2 met 4 stemmen 87Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)