Inloggen

biografie: Adriaan Roland Holst

Adrianus Roland Holst [Amsterdam 1888 - Bergen 1976] 

dichter en schrijver

 Adriaan Roland Holst studeerde Engelse letteren en Keltische mythologie in Oxford.

Het mythologische, door hem vaak vorm gegeven in een  Keltische symboliek, bleef  in zijn werk doorklinken.

Als dichter begon hij met het maken van door heimwee gedomineerde verzen in bundels als `Verzen` (1911, zijn debuut) en `De belijdenis van de stilte` (1913); daarna ging hij over tot het meer  hedendaagse, zoals  in `Een winter aan zee` (1937) en `Tegen de wereld` (1947).

Typerend voor zijn stijl is  de symboliek en de plechtstatige taal waarin hij getuigt van gevoelens van  schuld en boete.

Roland Holst schreef ook proza, vaak met dezelfde mythologisch-keltische thematiek, o.a. in `Deirdre en de zonen van Usnach`(1920).

Hij  maakte vertalingen van het werk van Shakespeare en Yeats.

 

Zijn werk werd bekroond met

 

Prijs van Amsterdam 1927 voor 'De wilde kim'.

D.A. Thieme-prijs 1938 voor 'Een winter aan zee'.

Constantijn Huygens-prijs 1948 voor zijn gehele oeuvre.

P.C. Hooft-prijs 1955 voor 'Late telgen'.

De prijs der Nederlandse Letteren 1959 voor zijn gehele oeuvre.

Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam 1961 en 1964.