Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Lees de laatste column over de actualiteit

Laatst geselecteerde dagcolumn (nr. 3.804):

Hoge Raad faalt: gekend onrecht (165)

In de herhaling op maandag: totdat een nieuw proces zal plaats vinden.

---------------------------------------------------------------------------------------

De juridisch zeer geschoolde dames en/of heren van de Hoge Raad laten het vonnis in zake de Arnhemse Villamoord voor wat het is. Mensonterend. Motivatie: Het Arnhemse hof had zich ooit gebogen over de politieverhoren en had die als betrouwbaar (!) bestempeld...
Je hoeft geen jurist noch psycholoog te zijn om na het zien van de verhoren - gelukkig niet per ongeluk gewist - tot de conclusie te komen dat de 'bekentenissen' zijn afgeperst door de recherche onder leiding van de misdadig opererende Ad Baars, nog berucht van de Puttense Moordzaak.
Met deze wel uiterst strikte opstelling heeft de Hoge Raad ook de ACAS geschoffeerd.

De redactie van nederlands.nl heeft besloten iedere zondag de column van Arthur de Kromme van 21-04-2021 in de herhaling op de voorpagina te plaatsen totdat men ook in de hoogste juridische kringen in Den Haag tot bezinning komt.

In de herhaling:Medio januari 2020 heb ik op NPO de ontluisterende documentaire gezien over de Arnhemse villamoord. Voortreffelijk werk van de cineast Joost van Wijk.

In september 1998 werd een 63-jarige Arnhemse mevrouw in haar villa aan de Apeldoornseweg 232 doodgeschoten. De 33-jarige bezoekster en ooggetuige Eline Visser ontsnapte op miraculeuze wijze.

Hoewel er geen enkel technisch bewijs was, werden maar liefst 9 mannen (!) veroordeeld tot hoge celstraffen.
Een tiende man is in Duitsland vrijgesproken omdat er geen enkel bewijs was.

Achteraf kunnen we ons verwonderen over de gang van zaken.
- De verklaringen op basis waarvan de 9 mannen werden veroordeeld waren afgeperst door de beruchte teamleider Ad Baars (ook bekend van de Puttense Moordzaak waarbij 2 mannen ten onrechte hebben bekend en zijn veroordeeld).
Als er geen beelden van waren, zou je niet geloven hoe deze manipulator tot bekennende verklaringen wist te komen, hierbij ‘handig’ gebruik makend van het feit dat meerdere mannen het Nederlands niet perfect beheersten.
- Geen onderzoek lijkt te zijn gedaan naar het moordwapen: een Browning uit 1917.
- Er zou zijn afgegaan op informatie van een geheime informant, maar dit is door de politie niet gedeeld met de Rechter Commissaris. En misschien ook wel niet met het OM en de Rechtbank. Een doodzonde, lijkt mij.
- Er lijkt geen onderzoek te zijn gedaan naar de rol van het ontsnapte slachtoffer: een gemiste kans voor open doel.
- Een redelijk motief bij deze 9 mannen – nog geen eens een vaste groep – ontbrak.
- Er zijn geen sporen (DNA etc.) aangetroffen.
- Er zijn geen daders gesignaleerd rond de villa hoewel de moord in de namiddag - overdag! - heeft plaatsgevonden.
- Van een noemenswaardige buit zou geen sprake zijn geweest.

Intens triest is de zelfdoding van een van de veroordeelden: hij kon dit onrecht niet velen en heeft in de cel een einde aan zijn nog jonge leven gemaakt. In zijn afscheidsbrief geeft hij aan onschuldig te zijn. Dat zeggen overigens alle verdachten, ook de uiteindelijk onder immense druk bezweken verdachte: “ik heb de moord niet gepleegd”. Maar Ad Baars weet het véél beter: “Je hebt haar wel vermoord!”.

De politie, inzonderheid de heer Baars, moet zich dood schamen. Maar ook voor het Openbaar Ministerie heb ik in deze geen goed woord over. Over de advocaten van destijds kan ik kort zijn: zij maakten hun roeping niet waar. En de toenmalige rechters hebben zitten slapen.

Mijn oproep betreft de Hoge Raad, nu de advocaten Acda en Knoops een herzieningsverzoek hebben ingediend naar aanleiding van het feit dat de bekennende verdachte zijn verklaring van destijds goed gemotiveerd heeft ingetrokken.
Ik heb er geen idee van hoeveel verzoeken tot herziening er liggen, maar dít verzoek hoeft geen maanden te duren om het gigantische onrecht – zoveel als mogelijk is…. – op zo kort mogelijke termijn te doen herstellen.

Wat zou u doen, dames en heren rechters, als uw eigen kinderen zo in de justitiële mangel waren genomen door een op alle fronten falend rechtssysteem?

uitgeverijdoornwater.nl/component/tags/tag/33-het-kleine-verschil-dat-alles-verandert

Schrijver: Arthur de Kromme, 17 juni 2024


Geplaatst in de categorie: misdaad

4.9 met 211 stemmen 4.129Er zijn 23 reacties op deze inzending:

Naam:
Arthur de Kromme
Datum:
26 oktober 2023
De redactie besloot ooit mijn stuk op de maandag te herhalen totdat de Tien van Arnhem zijn vrijgesproken.
Ik had niet gedacht dat dit stuk meer dan 130 keer geplaatst zou moeten worden.
Iedereen die de feiten kent, weet dat het hier een dwaling van de ergste soort betreft.
Een zeer grote smet op het blazoen van een rechtstaat als Nederland. Zowel de rechters die het betreft als de advocaat-generaal weten dat hier sprake is van onrecht, maar ze doen er willens en wetens niets aan.
Wie kunnen er nog wel wat aan doen?
- De Politiek: ik denk aan de Ministers van Justitie, beiden met een migratie-achtergrond, die zelf ook vaak zullen ervaren dat discriminatie een eng ding is in onze maatschappij.
- de Politiek; een partij als Denk zou als vertegenwoordiger van velen met een migratie-achtergrond het moeten opnemen voor 10 slachtoffers van justitiële vooringenomenheid tegen Nederlanders met een Turkse achtergrond.
- de advocaat van de ten onrechte veroordeelde mannen. Advocaat Paul Acda heeft zich ingespannen voor deze zaak maar niet voor een doorbraak weten te zorgen.
Acda is nu voor een half jaar geschorst vanwege foute keuzes die hij heeft gemaakt bij de hulp die hij bood aan de nogal mallotige ondernemer Sanderink.
Mogelijk heeft hij nu volop tijd om zich full-time voor de Tien van Arnhem te gaan inzetten, niet als advocaat (hij is immer geschorst) maar wel als publicist.
- Forensische Psychologen: is er binnen de afdeling Forensische Psychologie te Maastricht mogelijk belangstelling om in deze aan de slag te gaan.
- De Publiciteit: wie o wie?
De stichting van Peter R. de Vries die er geld voor uittrekt?
Denkt iemand dat de veroordeelden van de Puttense moordzaak waren vrijgesproken als De Vries er niet gedurende 8 jaar (!) meer dan 40 (!) uitzendingen aan gewijd zou hebben?
Iets voor de crime-fighter Jaap Jongbloed? Of de terriër Sven Kockelmann?
Naam:
Franciscus Borst
Datum:
14 juni 2023

Een echte rechtsstaat bestaat niet, nergens.
Ik respecteer uw strijd hiertegen en dat moet ook nooit stoppen maar een eind zal hier globaal gezien nooit aan komen daar dit euvel al ontstond ten tijde van de oude Grieken en Romeinen en de mensen zijn totaal niets veranderd alleen gemoderniseerd (Lees: uitgenaster geworden).

Er bestaat maar een beest in het dierenrijk en dat is helaas de mens.
De enige die doodt voor lust, plezier of winst.

Het is een strijd zonder eind en doet mij dan ook pijn deze analyse van u te lezen. Het gaat maar door.

Ik hoop dat de waarheid ooit boven water komt. Niets zo erg als onschuldig gestraft en of gemarteld te worden. Succes.
Naam:
Arturt de Kromme
Datum:
13 februari 2023
De KRO wijdt deze weken aan de "Pompmoord" een driedelige documentaire. De overeenkomsten met de "Villamoord" zijn overweldigend.
Volstrekt falend onderzoek, politieverhoren - in de documentaire te zien - die fundamenteel fout zijn, een afgedwongen bekentenis die niets waard is, rechters die geen knip voor de neus waard zijn en een juridisch systeem dat geen raad weet met onmiskenbare blunders van de Rechtspraak. Waarom worden rechters niet bestraft voor verwijtbaar falen en medici vaak wel? Waarom wordt zo onmenselijk lang gewacht met zaken recht zetten?

Zie: kro-ncrv.nl/programmas/de-pompmoord
Naam:
Thera Puits
Datum:
13 juni 2022
Zou de Puttense moorzaak zijn opgelost als Peter R. de Vries niet plusminus 50 keer in zijn programma aandacht had gevraagd voor die zaak?
Kortom: er moet veel meer aandacht worden besteed aan deze zaak waarbij sprake is van zeer grof institutioneel racisme. Wie neemt de handschoen op?
- advocaat Acda (we zien weinig van hem)?
- politieke partij DENK?
- een tv-zender?
- een Dagblad?
- een klokkenluider vanuit Justitie die kan aangeven waarom de rechters van de Hoge Raad bewust onschuldigen voor schuldigen blijven houden....
Naam:
Max Eudonti
Datum:
14 maart 2022
Onvoorstelbaar dat de hiervoor verantwoordelijken nog steeds hun kop in het zand steken. Natuurlijk, vergeleken bij het leed Oekraïne aangedaan, is het een peulenschil, maar in een rechtstaat als de onze is dit toch onverdraaglijk?
Slaat de advocaat Acda wel vaak genoeg en hard genoeg op de trom?
Naam:
Bernd ebbo visser
Datum:
26 januari 2022
Het is ook onrecht dat je mijn zus vals beschuldigt. Check mijn youtube kanaal
Naam:
R.C. de Fries
Datum:
12 januari 2022
Werk aan de winkel voor de nieuwe minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind!
Hij kan en moet op dit dossier van zich laten horen. Aan een tiental volstrekt onschuldige Nederlandanders werd en wordt geen rechtsbescherming gegeven.
BEWUST nu door Rechters van de Hoge Raad en de Auditeur-Generaal...
Naam:
O.U. Deis
Datum:
27 december 2021
Zouden er een rechtsgronden zijn om politieman Ad Baars ('Adje Tap') aan te klagen? Of zijn zijn misdaden - zo kan je zijn verhoortechnieken en intimidaties toch wel noemen - verjaard?
Naam:
Marja Raadt
Datum:
27 december 2021
Zou het iets voor de nieuwe minister van Justitie zijn om in te grijpen?
Het is toch onuitstaanbaar dat de rechters van de Hoge Raad en de Advocaat-Generaal WETEN dat hier groot onrecht is gedaan maar dat dit onrecht vanwege formele regels niet wordt hersteld? Zijn zij niet medeschuldig?
Naam:
Thera Puits
Datum:
28 november 2021
In de krant las ik dat de Regering haar excuses heeft aangeboden voor de fouten in de Puttense moorzaak waarbij twee mensen ten onrechte jarenlang gevangen hebben gezeten. Ze zij inmiddels ruimschoots gecompenseerd.
Ik proef nu nogal wat hypocrisie: ze laten de slachtoffers van de Arnhemse villamoord barsten, terwijl daar nu actie is vereist.
Beter nu ingrijpen in manifest onrecht dan jaren later met gratuite excuses komen aanzetten....
Naam:
Piet Ris
Datum:
25 oktober 2021
Misschien een goed idee om bij de kabinetsformatie plaats te maken voor een aparte staatssecretaris op Justitie die de rechtsgang in Nederland moet bewaken? Er zijn overal in het justitiële apparaat onverkwikkelijke achterstanden, die snel opgelost moeten worden. En grote fouten (toeslagenaffaire)(Arnhemse villamoord) moeten veel sneller hersteld worden.
Naam:
Jan Bontje
Datum:
3 oktober 2021
Ik mag het niet zeggen, daarom doe ik dat ook niet, maar zou hier wellicht sprake kunnen zijn van het elkaar de hand boven het hoofd houden? Een puur hypothetische vraag: zijn zelfs de hoogste rechters wellicht ook vatbaar voor vriendschappen? Ik insinueer niks: ik vraag alleen. En vragen staat vrij.
Naam:
Artur de Kromme
Datum:
30 augustus 2021
Op NPO 2 kan je vanaf 30 augustus 2021 de tweede reeks van tv-uitzendingen over De Villamoord zien. Nieuwe onthutsende info over de moord uit 1998. Mede door dit soort uitzendingen kunnen de hoogste rechters ook niet om de harde feiten heen: hier is groot (en deels onherstelbaar) onrecht gedaan aan een grote groep Turkse Nederlanders. Een vergelijking met de Toeslagenaffaire dringt zich op, waarbij de Rechterlijke macht ook hopeloos gefaald heeft. Doordat deze info nu openlijk voor iedereen toegankelijk is, wordt het tijd dat de Rechterlijke macht verantwoording gaat afleggen over dit volstrekt onacceptabele doen en laten.
Naam:
R.C. de Fries
Datum:
19 juli 2021
6 juni vroeg ik me in een reactie op dit artikel af of Peter R. de Vries niet zou kunnen en willen interveniëren. Helaas: Peter is niet meer.... Ik gedenk hem met gepaste bewondering.
Mogen andere mensen zijn werk hervatten met het rechtzetten van vonnissen die aantoonbaar erg onjuist waren. Van de rechters van de Hoge Raad moeten we het in deze niet hebben: zij wassen hun handen in Dreft.
Naam:
M. Feith
Datum:
20 juni 2021
Kevin Strickland zit al 42 jaar onschuldig achter de tralies in Missoouri. Door druk van de politie heeft ene Cynthia Douglas hem destijds aangewezen als moordenaar. Rechters en aanklagers geven hun FOUT nu toe. Maar Gouverneur Parson vindt dat Strickland op zijn beurt moet wachten: er liggen nog vele honderden verzoeken op zijn bureau. (Een schadevergoeding ziet er niet in voor de nu invalide Strickland: dat kan niet in Missouri.)
Dan doen we het in Nederland beter, vindt u niet: leden van de Hoge Raad?!
Naam:
A.Steios
Datum:
13 juni 2021
Hoe kunnen de juristen J. de Hullu, E. van de Griend, A. van Strien, M. Borgers en M. Kuijer met droge ogen noteren dat NIET aannemelijk is geworden dat de tegenover de politie afgelegde verklaringen onder ontoelaatbare druk zijn afgelegd…
Naam:
R.C. de Fries
Datum:
6 juni 2021
Wat zou er gebeuren als oud-misdaadverslaggever Peter R. de Vries met wat meer gewicht hier achter aan zou gaan? Zou het Peter destijds ook ontgaan zijn? Hij kende die Baars toch zeker?
Een succes in deze zaak zou een kroon op zijn werk zijn!
Naam:
Redactie
Datum:
23 mei 2021
Email:
infonederlands.nl
Bij deze de link naar de gewraakte uitspraak

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:633
Naam:
Piet Ris
Datum:
23 mei 2021
Op een dag als vandaag met Pinksteren
zou je hopen dat de Opperrechter J. de Hullu en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend, A.L.J. van Strien, M.J. Borgers en M. Kuijer door de Heilige Geest verlicht zullen worden. Wie of wat belet hun om op hun onmenselijke besluit terug te komen?
Naam:
Piet Ris
Datum:
16 mei 2021
Zou Farid Azarkan dit niet in een politiek kader kunnen aanroeren? Na zijn agressieve en waardeloze aanvallen op premier Rutte zou hij hier wel iets waardevols kunnen betekenen voor mensen die willens en wetens tussen de wielen van de Rechtstaat zijn geraakt en die verminkt worden achtergelaten...
Naam:
Marja Raadt
Datum:
4 mei 2021
Als ik dit lees en het is werkelijk zo: waarom komen partijen in de Tweede Kamer niet op voor de slachtoffers (van wie er één dus al dood is...)?
Naam:
Jacob van Schaijk
Datum:
9 juni 2020
Er is zo gruwelijk veel onrecht, ook in Nederland. Ik ben nog altijd geschokt door het onrecht dat LdB is aangedaan en het onbenul van allerlei figuren. Daaronder ook een "hooggeleerde" heer die klinkklare onzin heeft staan verkondigen.
Naam:
Nemo
Datum:
9 juni 2020
Beste Arthur, ik begrijp dat je je hebt moeten beperken tot een globale schets van het feitenrelaas. Ik ken deze casus niet en gezien het verzoek om heropening is hij kennelijk nog niet verjaard.
Maar als de kern van de zaak - en wat voor één! - neerkomt op wat je hier vertelt, dan hoop ik dat je oproep geen loze, retorische vraag is. Wie durft?

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)