Inloggen

Astra zenuwen

dagcolumn
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 6
Ik heb mijn eerste prik. In de San Salvatorkerk in de Wijert, Groningen, waar onze huisarts met enkele collega’s op eigen kosten een priklocatie had geopend (hulde), kreeg ik en tal van anderen ons eerste vaccin tegen corona van het type astra zenica. Ik was, moet ik toegeven, een beetje zenuwachtig, want de media hadden bol gestaan van het gestuntel van ons kabinet en haar adviesorgaan de gezondheidsraad.
Die gezondheidsraad had tegen het advies van de EMA, een Europees adviesorgaan, dus…

Vaccinatiebeleid vaak onnavolgbaar

column
4,2 met 6 stemmen 135
Uiteraard werken mensen binnen en buiten de politiek zich ongans om de pandemie te bestrijden met een doelmatige aanpak van vaccineren. Met het hart op de juiste plaats beslissen geleerden en adviseren wetenschappers over effectieve routes naar vaccins voor allen die dat wensen. Met als doel om minder toeloop te krijgen naar de ziekenhuizen en levens te sparen. En weer later om schade te herstellen in de samenleving als enigszins normaal leven weer mogelijk is. De prikroutes lijken nu echter…

De veilige vesting van woorden ineengestort

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 1
(voor André Frédérique (1915 - 1957))
Je bent geboren op 27 februari 1915 in Nanterre, net als Sainte Geneviève. Jij was de enige zoon van de politiecommissaris in het 13-de arrondissement van Parijs Émile Louis Frédérique en Anna Lallement. Jullie woonden op 50, Boulevard de l'Hospital bij het treinstation Parijs-Austerlitz en het ziekenhuis van de Pitié-Salpêtrière op 47-83. Jij haatte jouw vader, zo schreef jij steeds weer over een gruwelijk autoritaire vaderfiguur. Tot 1934…

Afscheid van Obri

hartenkreet
3,3 met 3 stemmen 10
In haar zeer getormenteerde jeugdjaren, toen zij in dienst was op Kasteel "Vaeshartelt" in Zuid-Limburg, had zij de hond gekend die men "Obri" noemde, een forse, zwartharige Rottweiler. Toen de kasteelheer zich misdadig had vergrepen aan zijn echtgenote, was zij gevlucht van het kasteel.
Zij was mijn arme moeder die in de latere jaren van haar huwelijk nog vaak terugdacht aan Obri en verlangde weer zo'n hond tot haar kameraad te maken. Zo leerden wij onze Obri kennen; eveneens een Rottweiler…
autobiografie
4,0 met 1 stemmen 8
“Heb ik eigenlijk wel echte vrienden?” Die vraag spookte door het jeugdige brein van Bjarne, die schaars gekleed in bed lag.
De taal van de zomer sprak middels een wrede glimlach die nergens vandaan leek te komen. Liefde zweeg in alle talen. De weg naar de toekomst had vele zijwegen. De jeugdige Bjarne lag in toestand van verwarring te woelen in zijn bed. “Heb ik eigenlijk wel echte vrienden?”, vroeg hij zich af.
Enkele tijdseenheden verderop tijdens die weergaloze zomer, toen de zon…

Zo Zie Je Nog Eens Wat

verhaal
4,5 met 2 stemmen 28
Een half ingehouden vloek en daarna mijn constatering: 'Nou dat is dan een doodvonnis.' ’s Morgens had ik een bloedonderzoek laten doen en terwijl ik 's middags bij de kapper zat, kreeg ik een belletje van de huisarts - ze wou even langskomen voor een gesprekje. Foute boel dus. Het bleek dat ik de ziekte onder de leden had die leukigheid suggereert maar niks leuks brengt.
Goed anderhalf uur later lag ik op de spoedafdeling van het UMCG, want het was ook nog eens de acute vorm. Het was een…

Ethisch boekje

bewering
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 8
Het heeft er alle schijn van het nieuwe D66-kamerlid Mr. Sidney Smeets zijn ethische boekje te buiten is gegaan door semi-erotisch contact proberen te leggen met zeer jonge jongens die net uit de kast kwamen.
Dom van Sidney:
a. het contact proberen te leggen. Laat hij met leeftijdgenoten genieten van erotiek.
b. het zich aanmelden als Kamerlid in deze #metoo-tijd.…

Laatste nieuws:

BOEK 'DE WANDELAAR' CADEAU VAN BIBLIOTHEKEN 2021

Voor Nederland Leest 2021 wordt in november een unieke uitgave van het geprezen werk De wandelaar van Adriaan van Dis uitgegeven, met een bijzonder nawoord van Margot Dijkgraaf. ‘Eén boek, duizend gesprekken’ is het devies waarmee Nederland met elkaar in gesprek gaat over dit boek. Nederland Leest is er voor iedereen, daarom worden er ook een grootlettereditie en een editie in makkelijke taal uitgegeven van De Wandelaar. Het geschenk voor Nederland Leest Junior is dit jaar Katvis van Tjibbe Veldkamp. Deelnemende bibliotheken geven in november De wandelaar cadeau aan bezoekers en deelnemende scholen geven Katvis cadeau aan leerlingen.

Eén boek, duizend gesprekken: Over de grens

Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek. Lezers krijgen dit boek cadeau van de bibliotheek, het centrum voor ontmoeting en gesprek. Het afgelopen jaar was voor veel mensen een periode waarin het leven zich voornamelijk tussen vier muren afspeelde. Onder andere om te laten zien dat reizen niet altijd fysiek hoeft te gebeuren is het thema van Nederland Leest 2021: Over de grens. Met een boek reis je in een mum van tijd van Jakarta naar New York en ben je maar een paar bladzijden verwijderd van 1924. Ook kun je met een boek je eigen grenzen verleggen en je wereld vergroten met nieuwe ervaringen en verhalen.

De wandelaar

Een Nederlander in Parijs krijgt bij een brand een hond in zijn schoot geworpen. Een hond die een andere wereld voor hem opent: die van vluchtelingen, illegalen en zwervers. Het verandert Parijs, het verandert de man: hij wil helpen, goed doen. Maar alles wat hij doet pakt anders uit. Extra bijzonder aan de speciale Nederland Leest-editie van De wandelaar is het nawoord van schrijver en literatuurcriticus Margot Dijkgraaf. Tijdens een literaire stadswandeling vertelt zij over de rol van Parijs in het leven en werk van Adriaan van Dis, hoe hij aan De wandelaar werkte en het andere Parijs ontdekte.

Bron: www.cpnb.nl

Karel Jong, 14-04-2021
Door een technisch malheur heeft de site er vandaag uitgelegen. Excuses voor het ongemak. De redactie heeft geen actieve herinnering aan de oorzaak van het falen.
Redactie, 05-04-2021
SCHRIJFSTER ASTRID ROEMER KRIJGT IN OKTOBER DE PRIJS DER NEDERLANDSE LETTEREN 2021. Ze is de eerste auteur uit Suriname die bekroond wordt met de prestigieuze literatuurprijs.

"Haar werk is onconventioneel, poëtisch en doorleefd", staat in het juryrapport. "Roemer slaagt erin thema's uit de recente grote geschiedenis, zoals corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en dekolonisatie, te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op mensenmaat."

De Prijs der Nederlandse Letteren wordt eens in de drie jaar toegekend aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De bekroonde auteur krijgt 40.000 euro. De prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Belgische koning en de Nederlandse koning. In oktober zal koning Filip de winnares in zijn paleis in Brussel ontvangen.

Astrid Heligonda Roemer werd op 27 april 1947 geboren in Paramaribo. Hoogtepunt in haar oeuvre is de trilogie Gewaagd leven (1996), Lijken op liefde (1997) en Was getekend (1998).

In haar werk spelen thema's als migratie, seksuele oriëntatie, racisme en emancipatie een grote rol. In 2016 ontving ze voor haar gehele oeuvre de P.C. Hooftprijs.

Bron: www.nos.nl


Onderstaand een fragment van een artikel over de schrijfstijl van Roemer in het boek: Gebroken Wit.


ASTRID ROEMER ZET HAAR EXPERIMENTEN MET TAAL VOORT in 'Gebroken Wit’, maar in de Nederlandse literatuurkritiek wordt dat niet centraal gezet.

Waarom is James Joyce een genie wanneer hij leestekens overslaat, terwijl het Roemer niet altijd in dank wordt afgenomen?

DOOR EMMA VAN MEIJEREN

Er zullen weinig mensen zijn die ooit bij het 18e hoofdstuk van James Joyce’s Ulysses aangekomen zijn, maar mocht je dat punt toch bereikt hebben, dan weet je dat het ongeveer 50 pagina’s beslaat en er vrijwel geen enkel leesteken in voorkomt. Het gebrek aan leestekens vervreemd het narratief. Dat is voor lezers die gevoelens van vervreemding en ongemak als dagelijkse realiteit ervaren een veelbelovend aspect van een roman. Wanneer zo’n experiment met leestekens in succesvolle relatie staat tot de inhoud en de sociale context van het verhaal maken dit soort experimenten geweldige literatuur van goede verhalen. Zo was de gedachtestroom uit het 18e hoofdstuk van Ulysses relevant als weerspiegeling van een veranderend bewustzijn in samenlevingen die snel industrialiseerde. Maar experimenten met taal beperken zich niet tot het Europa van de 20e eeuw. Ook nu worden veranderingen in de samenleving verwerkt in literatuur. Het is dan ook verbazingwekkend dat het werk van Astrid Roemer, dat zichzelf in de afgelopen decennia constant ontwikkeld heeft als taalexperiment, zelden in die context gelezen wordt (...)

Bron: www.dipsaus.org, 31 augustus 2019


Karel Jong, 22-03-2021
De taalomgeving thuis is voor leerlingen het allerbelangrijkst.

OUDERS LEGGEN DE TAALBASIS, DUS LOK ZE UIT HUN SCHULP

Laagopgeleide ouders praten minder met hun kinderen en gebruiken minder woorden. Het inlopen van een taalachterstand is onbegonnen werk als een leerkracht niet begrijpt dat de taalomgeving thuis het allerbelangrijkst is.

Martine van der Pluijm kreeg er soms buikpijn van, als ze de penibele situaties zag waarin ouders verzeild raakten als de juf of meester hen in de klas had uitgenodigd om samen met hun kind een ‘activiteit’ te doen. Samen iets knutselen bijvoorbeeld. “Het was een schok om te zien dat sommige ouders gewoon niet met hun kind spraken. Ze zaten stil naast elkaar.”

Van der Pluijm promoveerde in december 2020 aan de Open Universiteit op een onderzoek naar de manier waarop ouders en leerkrachten beter samenwerken om de taalontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. Als projectleider laaggeletterdheid van de gemeente Rotterdam zag ze tien jaar geleden dat leerkrachten het moeilijk hadden om kinderen met een achterstand te helpen. “Ik bewonder die leerkrachten. Tegelijkertijd zag ik dat ze zich onvoldoende bewust waren van de taalbasis die wordt gelegd op jonge leeftijd en van de cruciale rol die ouders daarin spelen.”

Heftig

Het is, zegt Van der Pluijm, onbegonnen werk als een leerkracht op school de taalontwikkeling van kinderen stimuleert, maar niet begrijpt dat de taalomgeving thuis het allerbelangrijkst is. “Robuust wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de taalstimulering van veel ouders met een lage opleiding lager is”, zegt ze. “Ze praten minder met elkaar en gebruiken minder woorden. Als je erop gaat letten zie je het overal gebeuren. Op school, maar ook als je in de stad op straat loopt, zie je grote verschillen in de gesprekken die ouders en kinderen met elkaar voeren.” (...)

Bron: Tekst Michiel van Nieuwstadt www.aob.nl, 23 februari 2021

Karel Jong:

Later columns schrijven voor nederlands.nl of je goed kunnen redden in het soms Kafka Nederland van formulieren, bureaucratie en complexe regelgeving. Meer dan ooit, zo toont het soms falende overheidsbeleid volgens mij ook aan, is taalvaardigheid in de basis onmisbaar. Het is vaak gezegd, en iedereen knikt heftig bij stellingen, die de ontwikkeling van taal vanaf de vroegste levensjaren als belangrijk aandachtspunt beschouwen. Maar dan blijkt de praktijk toch hardnekkig. Dus berichten die de noodzaak onderstrepen van taal in de vroegste jaren blijven actueel. Het belang daarvan gaat verder dan lezen als lollig tijdverdrijf. Hoewel een boek of artikel veel plezier kan verschaffen. Nog los van allerlei wijsheden die deze bronnen bieden.


Karel Jong, 26-02-2021
Meer laden...