Inloggen

Emancipatie van de vrouw

dagcolumn
2,0 met 2 stemmen 37
Ik lees nu het boek Eva, van Van Schaik en Michel. Het gaat over de positie van de vrouw in de evolutie en de ontwikkeling van cultuur. Hun stelling is eenvoudig: de vrouw is van nature gelijkwaardig aan de man. Dat is niet het geval bij chimpansees, orang oetans en gorilla’s maar wel bij bonobo’s. We hebben het dus niet helemaal van een vreemde. De gelijkwaardigheid gaat bij mensen overigens nog verder dan bij bonobo’s, want we voeden elkaar ook en dat doen al onze soortgenoten niet.…

Appeltje voor de dorst

column
5,0 met 2 stemmen 26
Waarom ben ik nog steeds niet in Spijtkoins of Urineum? Hoewel de kans gering is dat u zich dit afvraagt, geef ik u toch het antwoord.
Ik zou natuurlijk kunnen zeggen dat ik principieel tegen het sneue burgerlijke kapitalisme van meer, meer, meer ben. Dat ik al dat aardse geschraap, uit filosofisch oogpunt, met een zekere elitaire minachting beschouw, wetend dat alles ijdelheid en illusie is.
Ook zou ik, uit ecologische hoek, bezwaar kunnen maken vanwege het energieslurpende ‘minen’ van die…

Antifascistisch tot op het bot

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 4
(voor Amelia Pincherle Rosselli (1870 - 1954))
Jij bent geboren op 16 januari 1870 in Venetië. Jouw ouders waren Giacomo Pincherle Moravia en Emilia Capon, rijke, niet praktiserende Joden. Jouw neef was de schrijver/journalist Alberto Moravia. Op 3 april 1892 trouwde jij in Rome met Giuseppe Emanuele Rosselli, geboren op 10 augustus 1867 in Florence. Jullie kregen samen drie zonen; Aldo, Carlo Alberto, geboren op 16 november 1899, en Sabatino Enrico (Nello), geboren op 29 november 1900. In…

Mijn eerste kamer

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 2
Als ik het St.Annaplein passeer met de bus weet ik dat daar achter de gevels van de huizen, achter de welhaast geblindeerde, in het zonlicht blikkerende ramen zich nog steeds de kamer bevindt; mijn eerste kamer, sinds jaar en dag door iemand anders bewoond, wellicht door een jonge student, die daar zijn toekomst begint....
De kamer die de allerliefste, die mijn zelfstandigheid zozeer toejuichte voor mij gevonden had, de kamer waarin ik droomde en sliep, waarin ik worstelde met mijn eenzaamheid,…
autobiografie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 8
Op advies van mijn stappenteller wandel ik langs de Rietput, een grote plas dicht bij huis. Er liggen twee slapende eenden in het gras, de linker heeft een glanzendgroene kop met witte band om zijn hals, de ander is bruin gevlekt. Koppen diep in hun veren gestoken, één oogje open. De zon schijnt, het groen bloesemt. Vanaf de overkant komen twee andere eenden aanvliegen, gelijk twee olympische synchroon zwemmers maken ze hun bewegingen, sierlijk landen ze op het water.
In de kleine vijver…
mohair22 apr. 2021Lees meer…

Een dagje “ fabriek”

verhaal
3,3 met 6 stemmen 15
Een niet zo nette naam voor een enorm gebouw als het ziekenhuis wat de laatste tijd volop in het nieuws is maar ik blijf het een van lopende band verstoken fabriek vinden, eerlijk waar. De afmetingen zijn zo bizar dat het me gisteren lukte te verdwalen jawel! Ik was er echt de weg kwijt en juist op het moment dat ik een ziekenhuis taxi wilde “ nemen” zaten er al mensen in dus, geen optie. Even ter verduidelijking: het gaat me om de enormiteit van het gebouw natuurlijk, want als ik het over…

bewering
4,0 met 1 stemmen 30
LOT EN TOEVAL
Ons lot is dat we aan het toeval zijn overgeleverd.

Laatste nieuws:

BOEK 'DE WANDELAAR' CADEAU VAN BIBLIOTHEKEN 2021

Voor Nederland Leest 2021 wordt in november een unieke uitgave van het geprezen werk De wandelaar van Adriaan van Dis uitgegeven, met een bijzonder nawoord van Margot Dijkgraaf. ‘Eén boek, duizend gesprekken’ is het devies waarmee Nederland met elkaar in gesprek gaat over dit boek. Nederland Leest is er voor iedereen, daarom worden er ook een grootlettereditie en een editie in makkelijke taal uitgegeven van De Wandelaar. Het geschenk voor Nederland Leest Junior is dit jaar Katvis van Tjibbe Veldkamp. Deelnemende bibliotheken geven in november De wandelaar cadeau aan bezoekers en deelnemende scholen geven Katvis cadeau aan leerlingen.

Eén boek, duizend gesprekken: Over de grens

Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek. Lezers krijgen dit boek cadeau van de bibliotheek, het centrum voor ontmoeting en gesprek. Het afgelopen jaar was voor veel mensen een periode waarin het leven zich voornamelijk tussen vier muren afspeelde. Onder andere om te laten zien dat reizen niet altijd fysiek hoeft te gebeuren is het thema van Nederland Leest 2021: Over de grens. Met een boek reis je in een mum van tijd van Jakarta naar New York en ben je maar een paar bladzijden verwijderd van 1924. Ook kun je met een boek je eigen grenzen verleggen en je wereld vergroten met nieuwe ervaringen en verhalen.

De wandelaar

Een Nederlander in Parijs krijgt bij een brand een hond in zijn schoot geworpen. Een hond die een andere wereld voor hem opent: die van vluchtelingen, illegalen en zwervers. Het verandert Parijs, het verandert de man: hij wil helpen, goed doen. Maar alles wat hij doet pakt anders uit. Extra bijzonder aan de speciale Nederland Leest-editie van De wandelaar is het nawoord van schrijver en literatuurcriticus Margot Dijkgraaf. Tijdens een literaire stadswandeling vertelt zij over de rol van Parijs in het leven en werk van Adriaan van Dis, hoe hij aan De wandelaar werkte en het andere Parijs ontdekte.

Bron: www.cpnb.nl

Karel Jong, 14-04-2021
Door een technisch malheur heeft de site er vandaag uitgelegen. Excuses voor het ongemak. De redactie heeft geen actieve herinnering aan de oorzaak van het falen.
Redactie, 05-04-2021
SCHRIJFSTER ASTRID ROEMER KRIJGT IN OKTOBER DE PRIJS DER NEDERLANDSE LETTEREN 2021. Ze is de eerste auteur uit Suriname die bekroond wordt met de prestigieuze literatuurprijs.

"Haar werk is onconventioneel, poëtisch en doorleefd", staat in het juryrapport. "Roemer slaagt erin thema's uit de recente grote geschiedenis, zoals corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en dekolonisatie, te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op mensenmaat."

De Prijs der Nederlandse Letteren wordt eens in de drie jaar toegekend aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De bekroonde auteur krijgt 40.000 euro. De prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Belgische koning en de Nederlandse koning. In oktober zal koning Filip de winnares in zijn paleis in Brussel ontvangen.

Astrid Heligonda Roemer werd op 27 april 1947 geboren in Paramaribo. Hoogtepunt in haar oeuvre is de trilogie Gewaagd leven (1996), Lijken op liefde (1997) en Was getekend (1998).

In haar werk spelen thema's als migratie, seksuele oriëntatie, racisme en emancipatie een grote rol. In 2016 ontving ze voor haar gehele oeuvre de P.C. Hooftprijs.

Bron: www.nos.nl


Onderstaand een fragment van een artikel over de schrijfstijl van Roemer in het boek: Gebroken Wit.


ASTRID ROEMER ZET HAAR EXPERIMENTEN MET TAAL VOORT in 'Gebroken Wit’, maar in de Nederlandse literatuurkritiek wordt dat niet centraal gezet.

Waarom is James Joyce een genie wanneer hij leestekens overslaat, terwijl het Roemer niet altijd in dank wordt afgenomen?

DOOR EMMA VAN MEIJEREN

Er zullen weinig mensen zijn die ooit bij het 18e hoofdstuk van James Joyce’s Ulysses aangekomen zijn, maar mocht je dat punt toch bereikt hebben, dan weet je dat het ongeveer 50 pagina’s beslaat en er vrijwel geen enkel leesteken in voorkomt. Het gebrek aan leestekens vervreemd het narratief. Dat is voor lezers die gevoelens van vervreemding en ongemak als dagelijkse realiteit ervaren een veelbelovend aspect van een roman. Wanneer zo’n experiment met leestekens in succesvolle relatie staat tot de inhoud en de sociale context van het verhaal maken dit soort experimenten geweldige literatuur van goede verhalen. Zo was de gedachtestroom uit het 18e hoofdstuk van Ulysses relevant als weerspiegeling van een veranderend bewustzijn in samenlevingen die snel industrialiseerde. Maar experimenten met taal beperken zich niet tot het Europa van de 20e eeuw. Ook nu worden veranderingen in de samenleving verwerkt in literatuur. Het is dan ook verbazingwekkend dat het werk van Astrid Roemer, dat zichzelf in de afgelopen decennia constant ontwikkeld heeft als taalexperiment, zelden in die context gelezen wordt (...)

Bron: www.dipsaus.org, 31 augustus 2019


Karel Jong, 22-03-2021
De taalomgeving thuis is voor leerlingen het allerbelangrijkst.

OUDERS LEGGEN DE TAALBASIS, DUS LOK ZE UIT HUN SCHULP

Laagopgeleide ouders praten minder met hun kinderen en gebruiken minder woorden. Het inlopen van een taalachterstand is onbegonnen werk als een leerkracht niet begrijpt dat de taalomgeving thuis het allerbelangrijkst is.

Martine van der Pluijm kreeg er soms buikpijn van, als ze de penibele situaties zag waarin ouders verzeild raakten als de juf of meester hen in de klas had uitgenodigd om samen met hun kind een ‘activiteit’ te doen. Samen iets knutselen bijvoorbeeld. “Het was een schok om te zien dat sommige ouders gewoon niet met hun kind spraken. Ze zaten stil naast elkaar.”

Van der Pluijm promoveerde in december 2020 aan de Open Universiteit op een onderzoek naar de manier waarop ouders en leerkrachten beter samenwerken om de taalontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. Als projectleider laaggeletterdheid van de gemeente Rotterdam zag ze tien jaar geleden dat leerkrachten het moeilijk hadden om kinderen met een achterstand te helpen. “Ik bewonder die leerkrachten. Tegelijkertijd zag ik dat ze zich onvoldoende bewust waren van de taalbasis die wordt gelegd op jonge leeftijd en van de cruciale rol die ouders daarin spelen.”

Heftig

Het is, zegt Van der Pluijm, onbegonnen werk als een leerkracht op school de taalontwikkeling van kinderen stimuleert, maar niet begrijpt dat de taalomgeving thuis het allerbelangrijkst is. “Robuust wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de taalstimulering van veel ouders met een lage opleiding lager is”, zegt ze. “Ze praten minder met elkaar en gebruiken minder woorden. Als je erop gaat letten zie je het overal gebeuren. Op school, maar ook als je in de stad op straat loopt, zie je grote verschillen in de gesprekken die ouders en kinderen met elkaar voeren.” (...)

Bron: Tekst Michiel van Nieuwstadt www.aob.nl, 23 februari 2021

Karel Jong:

Later columns schrijven voor nederlands.nl of je goed kunnen redden in het soms Kafka Nederland van formulieren, bureaucratie en complexe regelgeving. Meer dan ooit, zo toont het soms falende overheidsbeleid volgens mij ook aan, is taalvaardigheid in de basis onmisbaar. Het is vaak gezegd, en iedereen knikt heftig bij stellingen, die de ontwikkeling van taal vanaf de vroegste levensjaren als belangrijk aandachtspunt beschouwen. Maar dan blijkt de praktijk toch hardnekkig. Dus berichten die de noodzaak onderstrepen van taal in de vroegste jaren blijven actueel. Het belang daarvan gaat verder dan lezen als lollig tijdverdrijf. Hoewel een boek of artikel veel plezier kan verschaffen. Nog los van allerlei wijsheden die deze bronnen bieden.


Karel Jong, 26-02-2021
Meer laden...