Inloggen

De ergelijkheid van een positieve toon

dagcolumn
5,0 met 2 stemmen 20
Mijn partij doet het elke keer weer: het verkiezingsprogramma moet een positieve toon hebben. En ik doe het ook telkens weer: ik erger me eraan.
In de eerste plaats zie ik de zin totaal niet. Immers, er is niemand anders dan de fractie die het programma leest – en een enkel lid dat de fractie wil controleren. Voor de rest is het vooral dik papier voor een mapje in de computer. De bureaulade haalt het zelden, laat staan het oppervlak van het bureau. Het is dus zinloos om een positieve toon aan…

Even rekenen (3)

column
5,0 met 1 stemmen 14
Volgens emeritus-hoogleraar toegepaste economie Bernard van Praag van de Universiteit van Amsterdam, columnist in o.a. de Volkskrant, is het vermogen van pensioenfondsen dermate groot dat de dekkingsgraad er niet eens meer toe doet. Van Praag is oud-directeur van de Stichting Economisch Onderzoek en tegenwoordig gekozen lid van het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP.
Volgens zijn berekeningen had er al vanaf 2008 geïndexeerd kunnen worden. „Eind 2020 bedroeg het totale…

Loreena McKennitt - The Lady of Shalott

beschouwing
2,0 met 1 stemmen 7
(voor Loreena McKennitt)
Jij bent geboren als Loreena Isabel Irene McKennitt op 17 februari 1957 in Morden, Canada, opgericht in 1882 op het familielandgoed van Alvey Morden. Jouw ouders waren de veehandelaar Jack McKennitt en de verpleegster Irene McKennitt (1931 - 2011). Jij bent van Ierse en Schotse afkomst. Jij werd voor een deel beïnvloed door de doopsgezinde gemeenschap. Jij studeerde aan de University of Manitoba in Winnipeg om dierenarts te worden. Deze universiteit is in 1877…

Aan onze romantische leraar

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 5
We waren nog kinderen en onze bebaarde, romantische leraar, zelf ook nog niet ouder dan vijfendertig jaar presenteerde ons de wereldgeschiedenis die toch bol staat van bloed en immense malaise en wapengekletter als een romantisch sprookje waarin we zozeer geloofden. Hij kalkte met zijn tekentalent het schoolbord vol met kleurige taferelen en ook hijzelf sprak met zijn snorrenbaard en zijn manhaftige gestalte ruimschoots tot onze verbeelding en zo leidde de studie van de geschiedenis die…
autobiografie
5,0 met 1 stemmen 27
“Een trieste zwerver liet zijn magere buik zien onderweg naar het natte park, toen hij voorbij liep naar een droom die beter bij hem paste. Herfstmist speelde een schaduwspel van koude melodieën. De oude kromme boom keerde zijn rug niet meer naar de hemel onder de wolken. Mensen liepen zonder dromen voorbij op weg naar niets in de nabije toekomst.”
Terwijl Violette Z. het eerste hoofdstuk aan het schrijven was, van een misdaadroman die zich afspeelde in het nachtleven van Parijs, bracht…

Het natte pak van……de kapitein

verhaal
3,5 met 2 stemmen 46
Regelmatig worden onze singels en sloten schoongemaakt en er vaart dan een grappig bootje door diezelfde singels en sloten, soms met een huif erop, zeker als het regent, maar vaak gewoon open zodat je de bestuurder, kapitein of hoe je zo iemand dan ook noemt te kunnen zien.
Deze week is onze singel aan de beurt en het regent, dus staat de huif omhoog zodat de kapitein, ofwel de bestuurder droog de rommel met een grote schuif kan verzamelen, het op de oever deponeert en verder gaat met…

Sywert en zijn twee kompanen

bewering
4,4 met 5 stemmen 47
Het is volledig terecht als Sywert van der Linden en zijn twee kompanen niet alleen civielrechtelijk maar ook ook strafrechtelijk aangepakt gaan worden.

Laatste nieuws:

TAALBOEKENPRIJS 2021

De Taalboekenprijs 2021 is toegekend aan Alles begint met A van letterkenner Diedrik van der Wal. Hij ontving de prijs – 3000 euro en een oorkonde – op 2 oktober in de uitzending van De Taalstaat, uit handen van juryvoorzitter Nelleke Noordervliet. Het is de derde keer dat deze taalboekenprijs wordt uitgereikt.

Alles begint met A is een lees- en bladerboek waarin de 27 letters van ons alfabet (de ij doet ook mee) worden voorgesteld aan de hand van anekdotes, weetjes en encyclopedische informatie over hun vorm, functie en uitspraak. De jury prees het boek om de verzorgde presentatie, de toegankelijkheid, en vooral ook om de veelzijdigheid: “Alles begint met A is als het ware een dissertatie in de letterkunde, waarin een veelheid aan subdomeinen voorbijkomt: typografie, letterfrequentie, schrijfonderwijs, spelling, klanksymboliek, grafologie … tezamen een caleidoscopisch verhaal van de letter-taal der Lage Landen.”

De Taalboekenprijs is een prijs voor het beste taalboek – een boek dat bedoeld is voor een breed publiek, en dat oorspronkelijk, goed geschreven en taalkundig relevant is. De prijs is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, het Algemeen-Nederlands Verbond en dagblad Trouw. Er waren vijf boeken genomineerd, van onder anderen de winnaar van vorig jaar, Nicoline van der Sijs, en taaljournalist Ewoud Sanders.

Bron: www.neerlandistiek.nl

Ook op de site www.onzetaal.nl is meer informatie te vinden over deze toegekende prijs.
Karel Jong, 04-10-2021
DE WEEK VAN HET NEDERLANDS

Dat is een samenwerking van Vlaams-Nederlands Huis deBuren en de Taalunie. Samen met verschillende partners brengen ze de veelzijdigheid van het Nederlands onder de aandacht.

Voor de zevende editie zetten we de taal op stelten. Daarbij kijken we meer dan ooit over de grenzen heen. Van 2 tot 9 oktober 2021 slaan we de handen in elkaar om het Nederlands als wereldtaal te belichten.

Bron: www.weekvanhetnederlands.org

Karel Jong:

Op de site van deze club kunnen deelnemers in meer varianten hun taalkennis beproeven. Ook voor laaggeletterden is er materiaal. Zoals bekend is taal een onmisbare basis om op allerlei terreinen in de samenleving beter mee te kunnen. Van een boek genieten is prettig. Nog belangrijker is dat leesvaardigheid en kunnen schrijven van groot belang zijn om in de moderne, meer ingewikkelde samenleving qua bureaucratie zo goed mogelijk mee te draaien. Met andere woorden: aandacht specifiek voor de Nederlandse taal is geen luxe hobby, maar een terechte focus op een zeer belangrijk stuk 'gereedschap'.


Karel Jong, 27-09-2021
ANNE RUBE NIEUWE BESTUURSVOORZITTER VAN DE SCHRIJVERSCENTRALE

Anne Rube is per 1 juli 2021 de nieuwe bestuursvoorzitter van De Schrijverscentrale. Ze volgt Nelleke Noordervliet op, die sinds 2015 voorzitter van het bestuur was en als bestuurslid namens de auteurs betrokken blijft.

Anne Rube: “Het is een uitdaging om zo’n gewaardeerde en gelauwerde auteur als voorzitter op te volgen, maar ik voel me vereerd en ga me graag inzetten voor deze professionele organisatie waarbij vrijwel alle Nederlandse auteurs en illustratoren zijn aangesloten. Door jaarlijks zo’n 4.500 ontmoetingen tussen de schrijvers en hun lezers te regelen voor boekhandels, scholen en bibliotheken, maakt De Schrijverscentrale literatuur breed zichtbaar en stimuleert ze het lezen. Ik zie ernaar uit om samen de nieuwe plannen die er liggen vorm te gaan geven.”

Ruime ervaring bij VOB, Probiblio en uitgevers

Anne Rube is sinds 2020 interim-voorzitter van de VOB (Vereniging van Openbare Bibliotheken) en daarvoor onder meer veertien jaar directeur-bestuurder van Probiblio, de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Zij werkte eerder als uitgever bij Wolters-Noordhoff. Later werd zij directeur-uitgever bij Thieme Meulenhoff en directeur van J.M. Meulenhoff. Anne was – in de periode dat zij verbonden was aan Probiblio – onder meer voorzitter van de commissie Letteren en bibliotheken van de Raad voor Cultuur.

Wendbaarder, zichtbaarder en efficiënter

Nelleke Noordervliet, die tot het eind van het jaar als bestuurslid betrokken blijft bij De Schrijverscentrale: “Veranderende tijden dwingen organisaties tot verandering. De afgelopen jaren hebben we De Schrijverscentrale wendbaarder, zichtbaarder en efficiënter gemaakt. Een servicegerichte organisatie die een verbindingsstation in het literaire netwerk is.”

Kwaliteit en vernieuwing

Directeur Anne Zeegers: “We zijn heel blij met de komst van Anne Rube, die met haar ruime ervaring in uiteenlopende functies in het boekenvak alle facetten van boeken, lezen en leesbevordering kent. Haar brede, relevante netwerk sluit naadloos aan bij onze ambitie om De Schrijverscentrale – en daarmee de 5.000 schrijvers in ons bestand – binnen en buiten de grenzen van het boekenvak op de kaart te zetten. Denk aan de verdere groei en internationalisering van onze succesvolle start up Schrijver op je Scherm. En het project om themagerichte schrijversbezoeken als aanjager van debat te promoten.
Met spijt in het hart laten we Nelleke Noordervliet als voorzitter gaan en bedanken haar voor haar sterke en betrokken voorzitterschap. In september 2015 zijn we samen als voorzitter en directeur gestart, hebben met De Schrijverscentrale de voorganger SSS in een moderne jas gestoken en ingezet op kwaliteit en vernieuwing. Gelukkig blijft Nelleke als bestuurslid nog even aan om samen met Anne en de andere bestuursleden Judith Uyterlinde, Mylo Freeman en Michael Boogaerdt mee te denken over de realisatie van onze plannen.”

Bron: website De Schrijverscentrale
Karel Jong, 12-08-2021
Raadselige Roos 2021
U kunt deelnemen door een gedicht en/of een prozaverhaal in te sturen vóór vrijdag 1 oktober 2021. Het thema voor deze editie is ‘de overkant’ en is verplicht voor alle inzendingen.
De Raadselige Roos schrijfwedstrijd biedt u als deelnemer naast een podium ook de gelegenheid om uw werk, prozaverhaal of gedicht, door een jury te laten beoordelen. Zoals bij elke wedstrijd horen ook bij een schrijfwedstrijd spelregels. Deze zijn zijn te lezen te vinden op: www.literaircafevenray.nl, onder de webpagina ‘Raadselige Roos’.
Uw gedicht moet minimaal uit 50 en maximaal uit 150 woorden bestaan. Een verhaal uit minimaal 500 tot maximaal 1500 woorden. Ze mogen niet eerder gepubliceerd zijn en moeten in het Nederlands geschreven zijn. De inzendingen kunnen uitsluitend volgens de spelregels en per e-mail worden ingezonden naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl
Het inschrijfgeld: € 20,00 (voor deelnemers, die jonger zijn dan 25 jaar € 10,00) dient vóór 1 oktober 2021 te worden overgemaakt op de bankrekening van het Literair Café Venray: NL 46 RABO 0132 594 250 onder vermelding van Roos 2021 en uw naam en woonplaats
Het werk van de winnaars van de Proza-, Poëzie- en Publieksjury verschijnt in onze bundel de Raadselige Roos 2021 met passende beeldende werken. Naast de bundel ontvangen de eerste prijswinnaars een trofee, een juryrapport en een boekenbon.
Naast de drie prijswinnaars door de vakjury’s Proza en Poëzie en de winnaar van de Publieksjury kiest elke jury nog vijf verhalen, c.q. gedichten, die niet in de prijzen vielen, maar die de moeite waard zijn om in de bundel Raadselige Roos 2021, met een passend beeldend werk, gepubliceerd te worden.
Wij streven ernaar om een feestelijke prijsuitreiking plaats te laten vinden op zondag 23 januari 2022.
De organisatie van de Raadselige Roos en Literair, 11-06-2021
Meer laden...