Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

Lees ingezonden hartenkreten, voeg zelf een hartenkreet toe

Laatst geselecteerde hartenkreten:

Als de wonden in mijn hart

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen 8
Een felle pijn had mijn been getroffen; was dit onverwacht en plotseling komen bezetten als een leger in oorlogstijd; een ranselende pijn die geselde en die het been doorsneed als een mes. De pijn noodzaakte mij te strompelen bij mijn trage parcours door de straten en deze veroordeelde mij bijna tot de status en de lotsbestemming van een slachtoffer, van een voortijdig gehandicapte, van een invalide die nog net niet rolstoelgebonden was.

Plotseling en onverwacht smolt de pijn echter weg als…

Bij de slotenmaker (vervolg)

hartenkreet
2.0 met 2 stemmen 9
Het is niet ver lopen vanuit mijn stille stadse woning naar de Kwaadeindstraat. Ik passeer woningen met tropische palmen voor de deur, welhaast afkomstig uit vreemde contreien, als gasten die hier in dit land misplaatst zijn. De woningen sluiten zich als het ware vijandig voor me af en deze herbergen voorgoed en definitief onbekenden, ontoegankelijke vreemdelingen, als beheerst door het modieuze en trendmatige, alomtegenwoordige "virus" van het individualisme.
De slotenmaker zet nog altijd zijn…

Als het weldadige licht van de zon

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 18
Om de winkel van Piet Kennis aan de Korvelseweg te bereiken moet men een zijstraat in. De etalage prijkt aan de straatkant. Aldaar kan men het volledige en uitgebreide assortiment in ogenschouw nemen. Ook de kleine eivormige lampjes die ik zoek blijkt men voorradig te hebben. Meneer de verkoper diept ze op na een korte aarzeling. De prijs bedraagt negenenvijftig euro.
Het is de bedoeling dat ze de staande schemerlamp gaan sieren die sinds jaar en dag mijn interieur completeert. Thuisgekomen…

Een feestelijke middag bij "De Druiventros"

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 16
We waren via de langgerekte Bosscheweg, die geflankeerd wordt door villa's die ieder voor zich getuigen door hun bouwstijl van een individuele "identiteit", de kruising genaderd waar Hotel-Restaurant "De Druiventros" haar muren verheft, in de omgeving van Berkel-Enschot.
Daar zijn kunstzinnig verantwoorde metalen figuren opgesteld, een soort poppen die de handen ten hemel heffen als in een denkbeeldige noodkreet of rouwklacht. Vandaag dragen ze om mij onbekende redenen een felgeel hesje.
In de…

De molen uit mijn jeugd

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 11
Op het schilderij, dat mij dierbaar is en waarop ik al in vroege jeugdjaren vaak mijn ogen vestigde, dat mij zal blijven fascineren en dat nu mijn woonkamer siert, staat, in schimmige contouren een molen afgebeeld.
In de familie beweert men dat onze opa het kunstwerk eens kocht van een Belgische vluchteling tijdens het Interbellum. De schilder van het werk is in de kunstgeschiedenis een onbekende. Zijn naam ("Jacoby") verwierf nooit roem. Had hij echter gruwelen achter de rug en vond hij…

Ons tuintje

hartenkreet
2.0 met 3 stemmen 15
Tien jaren van mijn jeugd gingen voorbij in de volksbuurt, in het arbeidershuisje, gesitueerd in een van de parallel lopende straten, genoemd naar een wethouder van onze stad. Achter het huisje lag een klein tuintje met daarin een berkenboom die haar zilverwitte stam ten hemel hief en die vooral geliefd was bij onze moeder. In een klein perceeltje kweekten we de onschuldige, lieflijke madeliefjes en andere bloempjes. Tegen de schutting vlijde zich een struik waarvan de naam mij onbekend is met…

Avances bij de bushalte aan de Korvelseweg

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 32
Hoewel ik terecht zeer twijfel aan mijn charmes van oudere en bedaagde dame, scheen hij zeer geïnteresseerd. Het was een dag waarop een wonderbaarlijke, vervroegde zomer was ingetreden, een voorbode van wat ons dit jaar nog te wachten staat en via de ondanks alles vervallen straten met hun troosteloze bebouwing had ik de bushalte bereikt.
Hij sprak me aan met de eretitel "jongedame". Daarop antwoord ik steevast met "jongeheer".
Deze mededeling kon hem nauwelijks beledigen. De volgende vraag…

Palmen in de regen

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 23
Op het Pieter Vreedeplein staan frisgroene palmen die breed uitwaaieren en die doen vermoeden dat hier de tropen regeren. We beleven echter een bij uitstek Nederlands voorjaar en regenbuien dalen op ons neer. De commercie viert hoogtij op het plein en men doet zijn best bij "Brownies and Downies" waar we afgesproken hebben.
Mijn vriend verkruimelt zijn appelgebak met de handen die mij nog nooit gestreeld hebben.
In de verte zijn hordes enthousiaste jongelui op de fiets op weg naar school of…

Teleurstelling

hartenkreet
4.6 met 9 stemmen 80
Heeft de geachte lezer mij ooit écht horen klagen óver en óp deze site? Het hierna volgende is dan ook niet meer (maar ook niet minder) dan een plotseling in mij opwellende gemoedstemming die veel weg heeft van bij jezelf zeuren over iets dat niet prettig aanvoelt en het best valt onder te brengen onder het begrip teleurstelling. Ik ben me er terdege van bewust dat ik met het hieronder nader omschrijven van de oorzaak een grote open deur intrap. Personen, die daar niet van houden raad ik…

Het rieten mandje

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen 15
Eens, in onze jonge tijd was ik met zus, broer en ouders het Leypark ingegaan dat zich met grasgroene zomerweiden, slingerende paden en weelderige bosschages uitstrekte aan de rand van onze wijk, de Tilburgse wijk genaamd "Fatima". Vermoedelijk gingen we picknicken en we torstten een rieten mandje met twee kleppen en een hengsel.
Vermoedelijk hebben we het mandje ergens langs het pad laten staan, want we raakten het kwijt en we hebben het niet meer teruggevonden. Wie had ons mooie mandje…

Ziekte en geloof

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 45
Vanuit de joods-christelijke cultuur staat er geschreven “vraag en er zal je gegeven worden” los van de werkelijkheid. De natuurlijke krachten schat ik hoger in door haar wetmatigheden waar we aan onderworpen zijn dan wat er geschreven is.
Wanneer de rede hoop zou zijn met resultaat, dan zou de agnost over ”iets Goddelijks” kunnen spreken. Bestaat God echt, zou de rede kunnen verzinnen.
De wetmatigheden van lijden, ziekte en sterven tonen dat de twijfel er is met de vraag of ”God"…

Kleuterjaren (vervolg)

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 17
Het gebouw met het driehoekige puntdak, een architectonisch juweeltje van de hand van een Tilburgse architect, staat afgebeeld op een Internetpagina. In haar gangen en zalen bracht ik grotendeels de eerste jaren van mijn vroegste jeugd door. Daar speelde ik met de felrode, houten blokken en tekende en kleurde ik de figuren die ik vervaardigde met de blauwe en rode metalen voorwerpjes die ik met mijn potlood omtrok.
Thuis toonde ik aan oma het resultaat. In de lange gang las mejuffrouw H. voor…

April-vissen

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 45
Laat nu maar de aprilvissen volzinnen schrijven.

Mijn eigen leven met zijn trauma’s heeft niet gekregen, is niet genezen.
Dankbaar hoef ik dus niet te wezen.…

Longperikelen (vervolg)

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 22
Met wellicht verbazingwekkend enthousiasme en een ondanks alles onterechte blijmoedigheid had ik te voet in de vroege morgen koers gezet naar het Twee Steden Ziekenhuis, een "medisch bolwerk" dat door haar architectuur slechts tot gevoelens van doodsheid en vergaande lusteloosheid aanleiding kan geven. Maar ik moet wel opmerken dat het menselijk gevoelsleven en mijn gevoelsleven in het bijzonder een merkwaardig, onbetrouwbaar en onberekenbaar kompas betreft waarvan de naald naar believen in…

Twee vormen van woestenij

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 13
Weelderige groene plantjes die zich met elkaar verweven en verstrengelen bedekken het pad als een tapijt en vaalgrijze tegels schijnen zich een weg te willen banen door het terrein.
Aan de andere kant rijzen de vensters van Verzorgingshuis "De Bijsterstede" op, wellicht een oord waar de eenzaamheid haar onbarmhartige heerschappij eveneens uitoefent.....

Als de duisternis regeert

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 21
De vaalgrijze nieuwe gordijnen met de deftige maar toepasselijke naam "Mission Night" bedekken sinds kort mijn ramen. Zij sluiten de magische nacht en de duisternis die de dromen begeleiden buiten.
Ik laat de dromen toe die ongekende universa voor mij ontsluiten. Reeds lang overleden personen verschijnen voor mijn geestesoog. Daar is vader, daar is moeder, daar is de vriend die niet meer te midden van de levenden is. Allen begroeten mij; allen reiken mij de hand. Ik had hen verloren maar de…

Herinnering aan Simon

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 28
De dansschool van "Boutkan" lag afzijdig van de Korvelseweg. Je moest door een grote poort en over een binnenplaats om daar te komen. Ik was achtentwintig jaar en droeg de donkerrode tafzijden jurk en de schoenen met de hoge plateauzolen.
Simon danste met mij de Engelse wals, altijd maar de Engelse wals en hij hield me voortdurend stevig in zijn armen geklemd.
"Jullie moeten oefenen op het kleedje vóór jullie bed, want jullie zijn nog niet getrouwd", verklaarden de argeloze en goedmoedige…

kat-holieke hoogdagen

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 46
Ergens is het een bijzonder moment.
Stille zaterdag met een omslag van de zomertijd naar Paaszondag met als afsluiter een aprilvis;
op de tweede Paas-maandag. Genoeg schrijvers kunnen hun pen gebruiken. Voor dit momentum.
Alleen zijn er in Jeruzalem donderdagen en lijdende vrijdagen. In die betekenis is er geen Pasen.…

Een vingerafdruk, een foto en een handtekening voor een fraai document

hartenkreet
3.5 met 2 stemmen 25
Lange tijd was onze bibliotheek gevestigd aan het Koningsplein in het formidabele pand dat ik vaak bezocht en dat door een monumentale, majestueuze trap die de ruimte doorsneed in twee helften verdeeld werd. Na grondige en vakkundige werkzaamheden is op dezelfde plaats de Stadswinkel verrezen.
Vandaag moest ik daar zijn voor de aanvraag van een reisdocument: een identiteitskaart.
In de grote ruimte staan lange banken onder de fraaie, ronde lampen. Vele bezoekers hebben hier plaatsgenomen. Als…

Toen de lente inzette....

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 25
Aan het Stadhuisplein in Tilburg naast de oude Heikese Kerk die als vanouds haar grijze toren de hemel in steekt, vindt men het loodgrijze, monumentale beeld van Bisschop Zwijsen. Hij was in een vorige eeuw de grote coryfee en katholieke voorvechter van onze stad.
Daar is ook het monument tegen het zinloos geweld. Een kastje waarin luttele voorwerpen getuigen van inderdaad zinloze en nodeloze daden uit het verleden, gericht tegen onschuldige burgers.
Een mevrouw met donker gezicht stond daar…
Meer laden...