Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

Lees ingezonden hartenkreten, voeg zelf een hartenkreet toe

Laatst geselecteerde hartenkreten:

Mijn toevluchtsoord: vernietigd of verbouwd?

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 6
Café-Restaurant "De Postelse Hoeve" strekt zich uit aan de Rueckertbaan met haar langgerekte serre en haar kleinere zaal met de kunstzinnig vervaardigde lampen, waar ik vaak mijn eenzame uren botvierde.
Men zegt dat het restaurant verbouwd zal worden tot studentenhuisvesting. Dan zal nooit meer de ober, mijn vriend, in zijn zijden gilet de drankjes aandragen de gerechten op zijn handen dragend en er handig en elegant mee balancerend, terwijl hij tientallen keren per dag de weg aflegt van de…

Nog net niet de laatste adem......

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 9
Aanvankelijk was het nog niet druk in de wachtkamer maar gaandeweg stroomde deze vol. Allen waren nu getooid met de inmiddels welhaast tot traditie verheven mondkap.
Ze hadden mij genood "om mijn laatste adem uit te blazen" (nu ja, geachte lezer, neemt u dit niet te letterlijk! Er is daar echter een machine opgesteld die hoge eisen stelt aan de longcapaciteit van de longlijders die de polikliniek frequenteren).
Tijdens het daaropvolgende consult bij de longarts waagde ik het, het "k-woord" uit…

Ter ere van de fameuze, onvergetelijke Robert Musil

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 6
....en eens, ten tijde van onze gezamenlijke studie en van onze toentertijd nog bestaande verwantschap en saamhorigheid lazen wij samen "Die Amsel" van de fameuze en onvergetelijke Robert Musil.
De taal, die ooit misbruikt is voor brute, onmenselijke commando's, beheerste je volkomen en deze rolde als een melodie van je lippen.
Ons afscheid is gekomen toen je voor de tweede keer een sieraad van je vrouwzijn moest afstaan en in de aula is het definitieve vaarwel gevolgd. Zo graag zou ik weer…

Nieuwe online broeken

hartenkreet
2,8 met 4 stemmen 27
Zo kwam het dat ik heel hard toe was aan wat nieuwe broeken, niet omdat ze versleten zijn dat in geen geval, maar twee maten verschil los je niet op met een riem, bretels zijn natuurlijk een no-go situatie en de hele dag lopen hijsen is ook zo wat! Maar we zitten (zaten) in een vervelende lockdown en tja, dan loop je te hijsen, te mopperen en is het vervelend dat in elk geval wel.
Nou kun je online bestellen maar omdat ik dat zo weinig doe, bang ben iets verkeerd te doen, had ik daar graag een…

"Restless Spheres"

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 10
Het was in dat jaar, het lang-vergeten jaar 1965, dat ver terug ligt in de herinnering dat onze muziekleraar, de heer H., de kandidaten wierf voor het koor uit de pas aangetreden brugklassers. Er zou een majestueuze opera opgevoerd worden in onze plaatselijke schouwburg ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van onze school over een astronaut en diens ruimtereis.
Vele repetities vonden plaats in het lokaal dat zich enigszins afgezonderd van de overige lokalen aan het einde van een lange…

Over een dansende leeuwerik en een lieflijk, kabbelend beekje

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 12
De lichtblauwe voorjaarshemel overkoepelde onze Regte Heide waar grafheuvels aan een verre Prehistorie herinneren en hoog in de lucht danste en dartelde de leeuwerik en mijn vriendin herkende zijn zang.
We waren het lieflijke, rustig voortkabbelende blauwe beekje met haar kleine stroomversnelling en de eik die zich zo weldadig uitstrekte met haar uitwaaierende takken gepasseerd. We vierden het voorjaar met een wandeling op onze oude Heide die zich uitstrekte voor onze ogen als maakte zij zich…

Snakken, Tunnels, Licht

hartenkreet
4,2 met 4 stemmen 91
Naast ‘kwetsbaar’ zijn woorden als ‘snakken’, ‘tunnel’ en ‘licht’ talloze malen in ons vocabulair terecht gekomen. Corona besluipt de taalschat net zo lukraak en geraffineerd als de bange mens. Want wie zich in de gevaarlijke risicogroep bevindt vanwege zwakheid van lijf en leden heeft zware pech. Immers de strategie van vaccineren is onnavolgbaar. Duidelijk hierin is wel, dat de mensen met akelige kwalen in elke leeftijdsgroep desgewenst snakken naar de prik. Dat gaat ook fors…

Voor de betreurenswaardige meneer W., onze leraar

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 21
We waren tweedeklassers op het lyceum en de heer W. was aangesteld om ons les te geven in de cultuurgeschiedenis. Hij kon geen orde houden en de klas maakte de kachel met hem aan. Deze gebeurtenissen leidden tot zijn overspannenheid en ontslag.
Misschien hadden sommige zachtmoedige scholieren wel consideratie en begrip voor de arme meneer W. kunnen opbrengen. Toen ikzelf in latere jaren voor de klas stond, pestten de belhamels mij eveneens weg. Het zijn de slechtste vruchten niet waaraan de…

Bij nacht en ontij/Herinnering aan een van de donkerste nachten van mijn leven

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 10
Mijn zo goede, zo liefdevolle zus, wiens liefdevolle zorg echter vaak zo moeilijk te bespeuren valt had me "het huis uitgezet" en had het woord "straatverbod" laten vallen. Met "het huis" bedoel ik niets minder dan de aanleunwoning in de buitenwijk waar onze oude moeder haar laatste dagen nog rekte....
Bezeten van een liefde en verliefdheid voor een charismatische acteur die jaren daarvoor de palmen, rivieren en oerwouden van een tropisch continent had verkozen boven onze zogenaamde "diepe…

Schuldige dag

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 28
8.10 uur. Hondje even uitgelaten – net buiten het hek. Terwijl hondje staat te snuffelen en te plassen, zie ik een worm met langzame kronkelbewegingen over de weg kruipen. Hij is al een halve meter gevorderd, nog tweeeneneenhalve meter te gaan naar de overkant. Erg opschieten doet het niet.
8.30 uur. Ekster vliegt wat rond, op zoek naar dingen van zijn gading. Ziet beweging op wegdek, landt, hipt op worm af en begint nieuwsgierig te pikken. Worm wordt gepik gewaar en begint heftiger te…
Bobcom27 feb. 2021Lees meer…
Meer laden...