Inloggen

frequent gestelde vragen

Het is gemakkelijker om te zeggen wat poëzie niet is dan een definitie te geven van het begrip poëzie.


Autobiografieën

Wat zijn de eisen die aan een inzending op het tabblad 'autobiografieën' worden gesteld?

Een 'autobiografie' bevat een stuk tekst over je eigen levensgeschiedenis (waarbij je al of niet van een pseudoniem gebruik mag maken) van plusminus  500 woorden.
Het is uitdrukkelijk toegestaan om je levensgeschiedenis in delen op te splitsen.
De redactie behoudt zich het recht voor autobigrafieën  al of niet te plaatsen indien de  redactie vindt dat de belangen van genoemde personen in een of ander opzicht geschaad zouden kunnen worden.Hoe zend ik een eigen tekst in?

Je kunt je eigen tekst - graag zo kort mogelijk - naar keuze inzenden voor de tabbladen

columns, beschouwingen, hartenkreten, verhalen, beweringen en biografieën.

Je klikt het te kiezen tabblad aan en vervolgens het knopje: voeg....toe.
Vervolgens ga je de titel invullen, 
je bijdrage foutloos uittypen,
je geeft je naam  - of een pseudoniem als je later niet bij Google met je eigen naam wil worden geconfronteerd - en e-mailadres op (en je vinkt aan als dat adres niet op de site mag komen), 
je vult 1 of 2 of 3 trefwoorden in (meestal de belangrijkste woorden die in het stuk voorkomen), 
waarna je de gewenste categorie aanvinkt.
Tenslotte verzend je je bijdrage, waarna je nog een correctie-mogelijkheid krijgt aangeboden.
Uiteindelijk verzend je deze definitief. 

Op korte termijn ontvang je een mailtje met de mededeling dat je bijdrage 
is geplaatst óf dat deze niet is geplaatst met een beknopte motivering.
 
Hoewel je hoopt op plaatsing van de inzending, kan het gebeuren dat een bijdrage om uiteenlopende redenen niet wordt geplaatst. 
Onze ervaring leert dat een derde van de ingezonden teksten niet wordt geplaatst (vaak omdat ze te lang zijn).
 
N.B. De redactie hehoudt zich het recht voor onnodig gebruikte Engelse woorden te vervangen door gelijkwaardige Nederlandse woorden.

Ons uitdrukkelijk verzoek is niet meer dan één bijdrage per dag te leveren.

Over wel of geen plaatsing kan in beginsel niet worden gecorrespondeerd, eenvoudigweg omdat daartoe de middelen ontbreken.Ik heb een inzending aan deze site toegevoegd en wil nu dat deze van de site wordt verwijderd. Hoe doe ik dat?

Wanneer je wilt dat een door jou toegevoegde inzending van de site wordt verwijderd, kun je een e-mail zenden aan info@nederlands.nl met omschrijving van de inzending, 
de link naar de inzending en de datum van plaatsing. 

De redactie zal op zo kort mogelijke termijn de inzending verwijderen. 
Zie voor dit onderwerp ook de vrijwaring.


Ik probeer mijn stem uit te brengen op een inzending, maar er gebeurt niets. Hoe kan dit?

Waarschijnlijk heb je al eens je stem uitgebracht op de inzending, want per inzending is het slechts één keer mogelijk je stem uit te brengen.

Illustraties

Inzendingen kunnen verluchtigd worden met een illustratie. Als de inzender gemachtigd is zelfstandig bijdragen te plaatsen, dan kan deze ook gemachtigd worden zelf een plaatje (van niet te grote omvang) aan de bijdrage toe te voegen.

Vind je een illustratie  niet passend, meld dit dan aan de redactie (info@nederlands.nl), dan wordt de illustratie verwijderd.

Je mag uiteraard alleen eigen illustraties plaatsen of illustraties waarvan je 100% zeker weet dat ze rechtenvrij zijn. We gaan ervan uit dat je het copyright van derden onder geen voorwaarden schendt. Je blijft zelf verantwoordelijk voor mogelijke schadesclaims.

TIP: maak altijd een kopie voor jezelf van ingezonden illustraties.Reacties

Reacties op bijdragen zijn welkom: graag zo kort en krachtig mogelijk geformuleerd. Ze mogen niet meer dan plusminus 100 woorden bevatten.
We stellen het op prijs als je je beperkt tot 3 reacties per dag.

We zien graag dat de reacties een inhoudelijk karakter hebben.

'Groetjes' en 'lieve groetjes' (en bedankjes voor die groetjes!) en 'knuffels' vinden we voor de andere lezers van de site alleen maar irritant. Dit geldt ook voor bedankjes voor reacties.
Zaken die in een persoonlijke mail afgedaan kunnen worden, kan je in de visie van de redactie beter privé afhandelen.
Dit soort reacties wordt niet geplaatst. Dit geldt ook voor reacties met spel- of taalfouten en onnodige buitenlandse uitdrukkingen.

De redactie behoudt zicht het recht voor onnodig gebruikte Engelse woorden te vervangen door gelijkwaardige Nederlandse woorden.

In een inhoudelijke reactie kan je beargumenteerd aangeven wat je aansprak in een bijdrage, waar volgens jou verbeteringen kunnen worden aangebracht etc.

Reacties zonder meerwaarde voor derden worden niet geplaatst.

Wanneer komt een inzending in de top-10?

Opname in de top-10 is gebaseerd op 5 criteria:

  1. hoe vaak is de inzending bekeken?
  2. welke beoordeling heeft de inzending gekregen?
  3. hoe vaak is er een beoordeling aan de inzending gegeven?
  4. hoe veel reacties zijn er op de inzending gegeven?
  5. staat de inzending minder dan 6 maanden op de site?
Een combinatie-formule van deze criteria bepaalt de opname en volgorde in de top-10.

Wat zijn de eisen die aan een bewering worden gesteld?

Een bewering bevat een stelling waarbij je vrij bent binnen de grenzen van wet en fatsoen je mening - in liefst 50 of minder woorden maar maximaal 100 woorden - waarover dan ook op de site te laten zetten.
De redactie behoudt zich het recht voor beweringen al of niet te plaatsen op basis van voornoemde criteria of omdat zij vindt dat de gegeven stelling nauwelijks of geen toegevoegde waarde heeft.


Wat zijn de spelregels?

  1. Je inzending wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria wat betreft vorm en inhoud. Vindt de redactie de inzending niet geschikt voor opname in de database van nederlands.nl dan zal zij de inzending verwijderen. De database van inzendingen zal een vrij permanent karakter hebben.
  2. De redactie verwijdert zo veel als haar mogelijk is inzendingen met taal- of spelfouten.
  3. Bij eventuele vragen kun je een e-mail sturen aan info@nederlands.nl


Wie schrijven de dagelijkse dagcolumns?

De dagelijkse inzendingen op het tabblad dagcolumn worden geschreven door de volgende schrijvers, indien zij zich daarvoor aanmelden bij de redactie (info@nederlands.nl):

Maandag:   column Villamoord Arnhem
Dinsdag:     vacature
Woensdag:  vacature
Donderdag: Jan Lunsing (onafhankelijk denker) (dagcolumnist sinds jaar en dag)
Vrijdag:        vacature

Zaterdag: vacature

Zondag:  vacature