Inloggen

biografie: Albrecht Rodenbach

1856 - 1880

[Roeselare 1856 – 1880]

Albrecht stamde uit een burgerfamilie afkomstig uit Andernach in het Duitse Rijnland.

Na de lagere school bezocht Albrecht het Klein Seminarie in Roeselare. Daar werd zijn Vlaamsgezindheid gewekt, vooral door de priester Hugo Verriest die een grote invloed op hem had. Op het jaarlijkse schoolfeest weigerden de leerlingen Franse liederen te zingen en zongen zij het door Rodenbach gemaakte 'Nu het lied der Vlaamse zonen' met de strijdkreet 'Vliegt de blauwvoet, storm op zee'.

Na het eindexamen in 1876 ging hij in Leuven rechten studeren. Met zijn Leuvense studiegenoten richtte hij 'Het Algemeen Vlaams Studentenverbond' op. Zijn doelstellingen waren de vernederlandsing van het onderwijs en gelijke rechten voor de Vlamingen. Tegelijkertijd bleef Albrecht Rodenbach contacten onderhouden met de Roeselaarse studenten en maakte hij deel uit van de 'De vriendschap', een Roeselaarse letterkundige kring. Zijn ideologie is een vermenging van de levensbeschouwing van Gezelle met de heroïsch-nationale romantiek van Conscience. Men kan Rodenbach het best omschrijven als een Vlaamse cultuurnationalist die niet warm liep voor de staatspolitiek.

 
Albrecht Rodenbach stierf, 24 jaar jong, in zijn geboortestad in 1880 aan tuberculose.

Vanaf die tijd werd hij hét symbool van de Vlaamse studentenbeweging. In 1888 werd op het kerkhof van Roeselaere zijn praalgraf ingehuldigd en vanaf 1900 werd de Rodenbachviering een feest voor de hele Vlaamse studentenbeweging.
Rodenbachs liederen, gedichten en toneelwerken zijn lange tijd de inspirerende symbolen van de Vlaamse Beweging gebleven. Het is zijn verdienste dat hij een groot deel van de Vlaamse studerende jeugd in een lange reeks van jaren geïnspireerd heeft.

Werk:

Eerste gedichten (1878)
Gudrun (1882)