Inloggen

biografie: Aristoteles

[384-322 v JC]

De betekenis van Aristoteles  voor de ontwikkeling van het denken en voor de geschiedenis van de wijsbegeerte, de wetenschap en de cultuur kan moeilijk overdreven worden. Aristoteles was een universele geest met aandacht voor zeer uiteenlopende gebieden, zoals de logica, de biologie, de metafysica, de politiek en de ethiek. De werken van Aristoteles vormen de oudste ons bewaard gebleven neerslag van wat een veelomvattende en systematische bestudering van de werkelijkheid genoemd kan worden.

In de oudheid, de middeleeuwen, de renaissance en de nieuwe tijd hebben zijn werken een centrale rol gespeeld in wetenschappelijke en wijsgerige debatten.