Inloggen

biografie: Battus

Hugo Brandt Corstius [Eindhoven 1935 - ....]

Pseudoniemen o.a. Battus, Piet Grijs, Stoker, Raoul Chapkis, Jan Eter, Dolf Cohen, Victor Baarn, Drs. G. van Buren en Maaike Helder.

Hugo volgde colleges wiskunde, wijsbegeerte en taalwetenschap aan de Universiteit vann Amsterdam.

Van 1957 tot 1959 was hij als redacteur aan het roemruchte studentenblad 'Propria Cures' ('Bemoei je met je eigen zaken') verbonden.

In 1970 promoveerde hij op het proefschrift 'Excersises in Computional Linguistics'. Daarna werkte hij bij het Mathematisch Centrum in Amsterdam en aan het Instituut voor Neerlandistiek, waarna hij in 1974 lector Automatische Informatieverwerking werd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Deze schrijver staat bekend om zijn felle kritiek en eigenzinnige standpunten. Nuances weet hij soms met verve uit de weg te gaan. 

In  1999 werd Brandt Corstius benoemd tot lid van de Commissie Letteren van de Raad voor Cultuur. Hem zijn meerdere literaire prijzen toegekend, zoals de Multatuli-prijs (1982), de Busken-Huetprijs (1985) en de P.C. Hooft-prijs (2 maal toegekend).

Hij woont zowel in Amsterdam als in Parijs, waar hij Neerlandistiek aan de Sorbonne onderwees.