Inloggen

biografie: Bauke van Halem

Bauke van Halem werkt als zelfstandig coach en interim-manager na een carrière in het bedrijfsleven. Reeds vroeg begon hij met dichten, maar liet deze hobby jarenlang varen voor andere activiteiten zoals bestuurlijk bezig zijn, muziekbeoefening en werken met hout.

Sinds 1998 stroomt er weer volop bloed door zijn dicht-ader.

 

Belangrijkste inspiratiebronnen bij het dichten zijn de natuur en de geschiedenis van het al dan niet in cultuur gebrachte landschap.

Metrum en ritme zijn voor hem interessanter dan rijmschema’s. Met minimale zinnen poogt hij betekenis te bouwen, nadruk te leggen en soms ook te verhullen om de lezer uit te dagen om op ontdekkingstocht te gaan.