Inloggen

biografie: Bert Voeten

Voeten, Bert

Eig. Lambertus Hendrikus, Nederlands dichter (Breda 6.7.1918). Gehuwd met de schrijfster Marga Minco. Nadat hij in 1940 met een jongensboek had gedebuteerd ontwikkelde zich zijn schrijverschap aanvankelijk in de traditie van Criterium.

Afgezien van clandestiene uitgaafjes trad hij als dichter eerst na wo ii in de openbaarheid, o.a. met de bundel De blinde passagier (1946). Een diepere indruk maakte in hetzelfde jaar het oorlogsdagboek Doortocht, waarmee hij de Van der Hoogtprijs verwierf. Als redacteur van Het Woord en Ad Interim nam hij in die naoorlogse jaren deel aan het opkomend letterkundig leven; in 1950 werd hij mederedacteur van De Gids. Versch. verzenbundels verschenen van zijn hand, die meer van een virtuoos vakmanschap dan van een groot persoonlijk dichterschap getuigden. De bundel Met het oog op morgen (1953) werd met de Jan Campertprijs bekroond. Zijn latere dichtwerk staat meer in het teken van het modernisme.

Zijn onmiskenbaar meesterschap over de taal maakte hem tot een uitstekend vertaler, met name van toneelwerken. Zo verzorgde hij o.a. vertalingen van Molière (De school der vrouwen), Shakespeare (Hamlet, De vrolijke vrouwtjes van Windsor, De koopman van Venetië, Coriolanus, De getemde feeks, Othello e.a.), Fry (Droom der gevangenen, De eerstgeborene, Thor en de engel, Deze vrouw mag niet branden, Venus bespied e.a.), Miller (Na de zondeval, Incident in Vichy), Wilder en Scribe - vertalingen die aan het hedendaagse toneelrepertoire goede diensten bewezen hebben. In 1958 werd zijn vertaalwerk bekroond met de Martinus Nijhoffprijs.