Inloggen

biografie: Bertus Aafjes

Lambertus Jacobus Johannes  (Bertus) Aafjes   [Amsterdam 1914 - Venlo 1993] 
Aafjes  volgde enige tijd een priesteropleiding, studeerde daarna archeologie in Leuven en  en werd journalist te Rome .

Uit zijn eerste bundels blijkt zijn voorliefde voor romantische motieven: verliefdheid en weemoed en de schoonheid van de natuur. Met zijn omvangrijke autobiografisch dichtwerk 'Een voetreis naar Rome' (1946) boekte hij een groot succes.

Hij verhuisde in 1947 naar Egypte zonder zijn gezin om reisverhalen en journalistieke reisverslagen te schrijven. Tijdens het verblijf in Egypte schreef hij de indrukwekkende sonnettenbundel 'Het koningsgraf' (1948). Bijbelse inspiratie, gepaard aan moderne bezinning op het wezen van het woord, vormt de oorsprong van het rijmloze dichtwerk 'In den beginne' (1949).

Zijn voorliefde voor reizen werd in dienst gesteld van journalistieke beschrijvingen, die door hun sfeer en schrijfstijl een grote lezerskring verwierven.
Aafjes schreef ook verhalen en kinderboeken en vertaalde op persoonlijke wijze o.a. Homerus' Odyssee (1965).

Reizen naar Japan in 1958, 1964 en 1970 vonden in de jaren 1969-1973 hun neerslag in een aantal verhalenbundels over de rechter Ooka, die in Edo (het huidige Tokio) in de eerste helft van de 18de eeuw als opperrechter uitmuntte door scherpzinnige oplossingen van schijnbaar onontwarbare juridische problemen.