Inloggen

biografie: Catullus

Gaius Valerius Catullus [84 v JC - 54 v JC]

Catullus werd geboren in Verona in 84 voor Christus. Zijn familie was  welvarend. De dichter was een jonge man, toen hij zich in Rome vestigde. Hij raakte verstrikt in een relatie met Clodia, de vrouw van de consul Metellus Celer. In zijn gedichten noemt hij haar Lesbia. Met dit pseudoniem eert hij zijn poëtische voorbeelden, de Griekse lyrische dichters, met name die van het eiland Lesbos, Sappho en Alcaeus.


De kennis van Catullus' leven berust op wat hij ons zelf in zijn gedichten vertelt. Hij spreekt van bezoekjes aan zijn villa in Tibur, een andere villa in Sirmio, en ook aan Verona.
Hij maakte deel uit van het gevolg van de praetor Memmius, toen die naar de nieuwe Romeinse provincie Bithynia ging (57 voor Chr.). Waarschijnlijk hoopte Catullus hier snel zijn fortuin te maken, maar die wens ging niet in vervulling. Toen hij naar huis terugkeerde, bezocht hij het graf van zijn broer in de Troas, reisde door de beroemde steden van Asia en voer in zijn jacht terug naar Sirmio (56 voor Chr.). Daarna ging hij weer naar Rome.
Catullus stierf jong circa 54 voor Chr.


Door zijn felle, intense en persoonlijke dichtkunst, en zijn vroege dood, lijkt het romantische beeld van de gevoelige en lijdende dichter hem goed te passen.