Inloggen

biografie: Charles Darwin

Charles Darwin [Engeland 1809 - 1882]

Darwin  studeerde geneeskunde en theologie.
Na zijn studie begon Darwin aan een lange onderzoeksreis naar Zuid-Amerika met het schip ‘Beagle’. Dankzij zijn vindingen tijdens deze reis ontwikkelde hij zijn evolutietheorie. Zijn bekendste werk is ‘On the Origin of Species’ waarin hij de evolutie van leven op de aarde beschrijft.

Hij ontwierp de hypothese dat soorten evolueren en uit elkaar zijn ontstaan, en kwam tot de conclusie dat zich in de natuur een strijd om het bestaan (struggle For life) afspeelt en dat de best aangepaste overleeft (survival of the fittest). Darwin publiceerde zijn bevindingen in On the origin of species by means of natural selection ('Over de oorsprong der soorten door natuurlijke selectie').

Zijn theorie was omstreden, omdat ze in contrast stond met het ontstaan van de aarde volgens de leer van de kerk. Toch wordt deze theorie nog steeds gezien als één van de belangrijkste uit de hedendaagse wetenschap.