Inloggen

biografie: Clara Haesaert

Eig. Claire Marie José Haesaert-Weyens, Vlaamse dichteres (Hasselt, 1924). Werkzaam als ambtenaar bij het ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse cultuur. Mede-oprichter van het literair-artistieke tijdschrift De Meridiaan (1951-1960) en van het Brussels kunstcentrum Taptoe. Aanvankelijk belichtte zij de dialectische man-vrouwverhouding in klassieke verzen en op een bewogen toon. Geleidelijk aan echter schakelde zij over op vrije verzen, en werd het taalgebruik soberder en trefzekerder. In haar bundel Met terugwerkende kracht (1977) krijgt de reflectie op de verwoording ook thematisch een ruime aandacht, en is de beeldspraak enigszins verwant aan het surrealisme.