Inloggen

biografie: Dick Hillenius

Dirk Hillenius  [1927-1987]

Hillenius studeerde biologie. Hij was redacteur van het recalcitrante studentenblad Propria Cures. Hij promoveerde in 1954 op een proefschrift over kameleons. Hij was verbonden aan het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam. Als bioloog was hij neo-darwinist en overtuigd etholoog. 

Het romantisch mechaniek (1969) en Het principe van nieuwsgierigheid (1978) bieden in talrijke speels geformuleerde notities over reisbelevenissen, culturele stromingen, moderne muziek, schilderkunst, literatuur, menselijke verhoudingen en maatschappelijke verschijnselen een beeld van een zintuiglijk ervarend bewustzijn dat  op zoek is naar ontdekkingen.

Als voornaamste bedreiging van de menselijke soort zag hij de massificatie op alle gebieden, een collectivisering die de uitwerking van destructieve instincten op noodlottige wijze kan vergroten. De belangrijkste remedie daarentegen is de bewust ondernomen individualisering van de mens. Overigens wordt de onafwendbaar lijkende collectieve ondergang met een blijmoedig pessimisme tegemoet gezien.

Kenmerkend voor Hillenius' essayistiek is het opzettelijk onuitgewerkte, notitieachtige karakter ervan, dat een indruk van spontaniteit achterlaat.

Zijn poëzie onderscheidt zich niet essentieel van zijn proza: observaties en ideeën zijn hier tot hun absolute kern teruggebracht. In zijn tweede bundel Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid (1975) is de geïntensiveerde zintuiglijke ervaring het belangrijkste wapen geworden tegen het onontkoombare verval. Hij ontving o.a. de Poëzieprijs van de Gemeente Amsterdam (1967).

Werk:

Inleiding tot het denken van Darwin (1956)
Tegen het vegetarisme (1961)
Oefeningen voor een derde oog (1965)
Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen (1966)
De vreemde eilandbewoner (1967)
De beestachtige bronnen van het geweld (1969)
Het romantisch mechaniek (1969)
Plaatselijke godjes (1972)
Sprekend een dier (1974)
Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid (1975)
Het principe van nieuwsgierigheid (1978)
De onrust bewaren (1982)
De hersens een eierzeef (1986)
Wat kunnen wij van rijke mensen leren? (1986)
Verzamelde gedichten (1991)
De hand van de slordige tuinman (1996)