Inloggen

biografie: Dr. Bert Lendemeijer


Dr. H.H.G.M. (Bert) Lendemeijer [1963 -....]

Bert doorliep na de middelbare school de Hogere Beroeps Opleiding voor Verpleegkunde in Sittard. Hij werkte in verschillende functies binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Hij werkte als verpleegkundige, als stafmedewerker en als wetenschappelijk onderzoeker onder andere binnen Altrecht ggz en de divisie psychiatrie van het UMCU. In 2000 promoveerde hij in de geneeskunde.

Op dit moment is hij als programmaleider Geestelijke Gezondheidszorg & Verstandelijk Gehandicapten Zorg verbonden aan de Divisie Verplegingswetenschap van UMCU. Hij is verantwoordelijk voor het academische onderzoek- en innovatieprogramma dat is gericht op de zorgprocessen in de GGZ en de VGZ. Een speerpunt van dit programma is het gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in de zorg. Rondom deze thematiek worden wetenschappelijke studies en innovatieprojecten uitgevoerd. Deze studies en projecten zijn gericht op de praktische toepassing, de juridische, de ethische en de communicatieve aspecten van gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in de zorg. Momenteel wordt er bijvoorbeeld in een grote GGZ instelling een (multidisciplinaire) richtlijn met betrekking tot de toepassing van separatie geïmplementeerd.
Naast zijn functie als programmaleider is hij als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting RIBW en de Stichting BZW te Den Haag, actief in het bestuur binnen de gezondheidszorg.