Inloggen

biografie: Dr. D. van Oevelen

[Bergen op Zoom1975 - ....]

Dick van Oevelen studeerde milieuhygiëne in Wageningen. Zijn promotieonderzoek deed hij bij het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek (NIOO-KNAW), Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie, werkgroep Ecosysteem Studies. 

 Inmiddels is Van Oevelen in dezelfde werkgroep als postdoc werkzaam aan een Europees project genaamd HERMES (Hotspot Ecosystem Research along the Margins of European Seas), waar hij zich bezighoudt met het opstellen van C- en N-budgetten van diepzee-ecosystemen als diepzeekoralen, canyons en cold seeps. /FC