Inloggen

biografie: Dr. Jaco J.H. Rogier

Jaco J.H. Rogier volgde de opleiding Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij deed bij het Economisch Instituut voor Midden- en kleinbedrijf(EIM) te Zoetermeer een onderzoek naar de strategische positionering van deconfectiekledingbedrijven in relatie tot de interne en externe organisatie. Op basis van dit onderzoek nodigde prof.dr. Jos J. van der Werf hem uit voor een promotie-onderzoek, waarvan zijn proefschrift het resultaat is.

Sinds 1995 werkt hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij het instituut Beleid en Management Gezond-heidszorg (BMG) richt hij zich op onderwijs en onderzoek op het terrein vanmanagement, strategie en organisatiekunde. Tevens is hij betrokken bij de ’Masterclass’ voor directeuren van gezondheidszorginstellingen (een post-graduatecursus in samenwerking met de vereniging van directeuren van instellingen in degezondheidszorg, NVZD).