Inloggen

biografie: Dr. Jan van Bakel

Jeugd
1927 geboren in Nuenen. Tweede van 10 kinderen van Antoon van Bakel (1887 - 1956) en Johanna Maria van Dijk (1898 - 1990).
1940 - 1946 Studie Seminarie Beekvliet.
1946 Staatsexamen Gymnasium Alpha.
Geen militaire dienst.
 
Studie Nederlands 1946 - 1951

Kandidaats examen 1949
Doctoraal examen 1951


Loopbaan


1949 Leraar Nederlands De Breul Zeist.
1951 - 1956 Leraar Nederlands St. Janscollege Den Haag
1951 Getrouwd met Gon van Heumen.
1953 Eerste prijs Poëzie Groot-Kempische Cultuurdagen.
 
1956 - 1960 Leraar Nederlands St. Ludgercollege Doetinchem.

1958 dissertatie De Vaktaal van de Nederlandse Klompenmakers (Promotor L.C. Michels).

1960 Medewerker voor Brabants Woordenboek bij het Instituut Nederlands KUN.
1962 - 1978 Lid van de Examencommissie Nederlands MO-A / MO-B.
 
1963 Kleine Atlas van de Klomperij.
1964 Debuut als beeldhouwer (brons).
 
Eerste aflevering Woordenboek van de Brabantse Dialecten
Met A.A. Weijnen.
1968 Nederlandse Spraakkunst.
1970 Automatische Syntactische Analyse van Nederlandse Teksten.
1975 AMAZON - Automatische zinsontleding met de computer.
1975 September. Onderwijsopdracht Computerlinguïstiek
1976 Inaugurele rede als Lector Historische Syntaxis van het Nederlands KUN.
1977 Vlaamse Soldatenbrieven uit de Napoleontische Tijd.
1979 Leeropdracht Computerlinguïstiek
1984 Automatic Semantic Interpretation.
1993 Afscheidscollege als hoogleraar Computerlinguïstiek KUN.
1999 Eigen Website.