Inloggen

biografie: Dr. Jolieke Mesken


Jolieke Mesken (Groningen, 1974) studeerde psychologie aan de RUG. Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep Experimentele en Arbeidspsychologie van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, die een speciaal promotieprogramma heeft gestart. Inmiddels werkt ze als adviseur Mobiliteit en Verkeer bij ingenieursbureau DHV te Amersfoort.