Inloggen

biografie: Dr. Josine Min

Josine Min werd geboren op 7 maart 1978 te Alkmaar. In 1996 behaalde zij haar VWOdiploma aan het Petrus Canisius College te Alkmaar. In dit jaar begon ze met deMedische Laboratoriumopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Na hetbehalen van haar propedeuse in 1997 begon zij met de studie Medische Biologie aande Universiteit van Amsterdam. Haar eerste stage deed ze bij de afdelingExperimentele Hepatologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Haar tweede stage doorliep ze bij het Centrum voor Infectieziekten aan hetRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te Bilthoven. Na haar afstuderen in 2001, is zij begin 2002 als assistent in opleiding aangesteld bijde sectie Moleculaire Epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum(LUMC) te Leiden. Het project waar zij aan kwam te werken betrof een doorNederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gefinancieerd onderzoekonder leiding van prof. dr. P.E. Slagboom (Moleculaire Epidemiologie, LUMC, Leiden) en prof. dr. C.M. van Duijn (Epidemiology & Biostatistics, Erasmus MedischCentrum, Rotterdam). Het onderzoek werd uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. P.E. Slagboom en dr. I. Meulenbelt. De resultaten van dit onderzoek staanbeschreven in haar proefschrift. Vanaf juli 2006 heeft zij een aanstelling als postdoc bijde afdeling Bioinformatics and Statistical Genetics onder leiding van prof. dr. L. Cardon van het Wellcome Trust Centre for Human Genetics te Oxford. Het projectwaaraan ze werkt betreft het door de Europese Unie gefinancieerde project MolPage(Molecular Phenotyping to Accelerate Genetic Epidemiology).