Inloggen

biografie: Driek van Wissen

Driek van Wissen is in 1943 geboren in de stad Groningen, waar hij nog steeds woonachtig is. Hij studeerde er Nederlands aan de Rijksuniversiteit en vanaf 1968 is hij werkzaam als docent Nederlands aan het Dr. Aletta Jacobscollege te Hoogezand.

Van 1975 tot 1977 was hij redacteur van het tijdschrift "De Nieuwe Clercke". Vanaf 1976 verschenen bundels van zijn hand bij verschillende uitgeverijen.

Driek van Wissen is een vormvast dichter. Hij schreef onder meer kwatrijnen, rondelen en ollekebollekes, maar het sonnet heeft zijn bijzondere voorkeur. Zijn gedichten zijn over het algemeen vrij luchtig van toon, hij wordt dan ook meestal tot de light-verse-dichters gerekend. In 1987 werd Driek van Wissen onderscheiden met de Kees Stip-prijs voor light verse.

Naast gedichten schreef Driek van Wissen ook liedteksten, o.a. voor het "Geld-maakt-niet-gelukkig-ensemble" (vereeuwigd op de c.d. "De geur van gisteren") en voor het VARA-radioprogramma "Spijkers met koppen". Vijf seizoenen was hij te horen (en twee jaar te zien) in het TROS-programma "Binnenlandse Zaken", onder andere met zijn "Kritiek van Driek".

In zijn taalkritieken toont hij aan dat iedere taalgebruiker taalfouten maakt, maar dat dit niet zozeer aan deze taalgebruiker ligt als wel aan de taal zelf, die een onlogisch systeem vormt. Vervolgens raakt Van Wissen al gauw op komische wijze verstrikt in zijn eigen theorieën.

In zijn voordrachten op congressen, symposia en partijbijeenkomsten wijst hij de betreffende beroepsgroep mild doch onbarmhartig op de taalkundige onvolkomenheden van het vakjargon.

In januari 2005 werd Van Wissen door het Nederlandse publiek voor een periode van 4 jaar tot Dichter des Vaderlands gekozen.

Werk:

De match Luteijn - Donner, samen met Pierre Rawie (nu te lezen én na te spelen op de site: http://www.basic-chess.nl/nl/match.php(1976)

Het mooiste meisje van de klas (1978)

Meisjesgenade: kwatrijnen (1980)
Wie zegt dat ik na veertien regels zwijg? Bloemlezing uit Nederlandse sonnetten van 1966 tot 1980 (1980)
De badman heeft gelijk (1982)
 
De volle mep: gedichten 1978-1987 (1987)
Een boekenwurm is een verstandig beest: acht sonnetten (1988)
De dikke Van Dale is mijn beste vriend: oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt populair-wetenschappelijke wijze verklaard (1989)
 
De taal is het voertuig van de geest: kleine grammatica van de knelpunten in onze taal (1990)
Zegt u nou zelf (1992)
Een loopje met de tijd (1993)
Opus 400 (1994)
 
Mooi is anders (maar anders is niet altijd mooi): twijfelachtig taalgebruik en ander ongenoegen (1995)
 
... een doorn in mijn oog en een doorn in mijn oor: een therapie voor taalangst (1996)
Groot verkeerde-woordenboek der Nederlandse taal (1996)
Groot verkeerde-spreekwoordenboek der Nederlandse taal (1998)
De hap van Adam (1999)
Stad...: twee maal twintig tijdsbeelden (1999)
De dikke Driek: het betere werk (2000)

De verzamelde gedichten van Driek van Wissen zijn in 2003 uitgebracht onder de veelzeggende titel
'Onverwoestbaar Mooi'.
In 2005 stelde Pierre Rawie een bundel samen met een aantal door hem geselecteerde gedichten uit het werk van Driek van Wissen: 'De Dichter des Vaderlands. Zijn mooiste verzen'.
[De bundel, 76 pagina's, kost E 7.50]