Inloggen

biografie: Frans Kuipers (1942)

Frans Kuipers bleef een relatief onbekende dichter tot ongeveer 1997. Dat jaar begon een derde periode van publicaties en werd hij bekend met de bundel Wolkenjagen. Halverwege de jaren zestig schreef Frans Kuipers gedichten voor verschillende literaire tijdschriften en ontving hij de aanmoedigingsprijs van de gemeente Eindhoven voor zijn debuut Zoals wij (1965). Zijn dichterschap werd twee keer onderbroken: tussen 1971 en 1977 publiceerde hij geen bundels en datzelfde gebeurde tussen 1980 en 1997.

Kuipers schrijft over kleine alledaagse - soms onopvallende - gebeurtenissen om hun belang te benadrukken. Kuipers' taal is rijk aan neologismen en samenstellingen zoals 'bladpap', 'pijnbloeisels' 'klaarwaterdag' en 'wrongelbrokken'. In zijn gedichten spreekt hij zijn verwondering over het bestaan en de natuur uit. Korenvelden, de zon, het menselijk lichaam: ze zijn redenen tot verwondering en genot. Vooral wolken, tekenen van vluchtigheid, zijn vaak onderwerp van zijn impressionistische gedichten.

Gerrit Komrij rekent Kuipers nu bijna tot de top van de Nederlandstalige poëzie, getuige de negen gedichten die hij heeft uitgekozen voor de herziene editie van Gerrit Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten (2004).