Inloggen

biografie: Frans de Wilde

Frans de Wilde [Antwerpen 1889 - 1981]

(pseudoniem van Eugenius Ludovicus Gilliams)

Hij was  werkzaam als onderwijzer, later als leraar Engels te Antwerpen. Hij debuteerde met  prozaschetsen en verhalen, maar schreef vanaf 1919 poëzie.

Laat  'De weg door het woud' (1921) een duidelijke invloed zien van het humanitair expressionisme, in 'Het huis op de vlakte' (1926) klinkt de ontgoocheling door. Van dan af wordt de vormgeving  meer traditioneel en de toon nuchter, berustend en vaak anekdotisch. Inhoudelijk wordt het werk beheerst door de uitdrukking van menselijke gevoelens, vooral het conflict tussen ideaal en realiteit ('Dichter en burgerman', 1935). Ook schreef De Wilde vele bijdragen over toerisme en reizen.

Werk:

Schetsen uit de dorpsschool (1910)
De ruïne (1913)
Intrede (1919)
De weg door het woud (1921)
Het huis op de vlakte (1926)
De vluchtende schoone (1930)
Dichter en burgerman (1935)
Droef dagboek (1937)
Het eenzaam hart (1939)
De slotsom (1944)
Het antwoord (1951)
Voor de stilte (1959)
Aards avontuur (1964)