start toeval vragen forum links zoek contact gastenboek inhoud

nederlands.nl: biografie

G.J.P.J. Bolland

[Groningen 1854 - Leiden 1922]

Werk:

Het dialect der stad Groningen (klankleer) (1879)
De wereldbeschouwing der toekomst (1888)
Verandering en tijd (1896)
Die althellenische Wortbetonung im Lichte der Geschichte (1897)
Zuivere rede en hare werkelijkheid (1904)
Het Nederlandsch als taal voor hoogere aangelegenheden des geestes (1912)