Inloggen

biografie: Gerrit van de Linde

1808-1858

Gerrit van de Linde Jz.  (Rotterdam 1808 - Londen 1858)

Dichter die als `de Schoolmeester' bekend geworden is. Vanaf 1825 student in de theologie te Leiden. Na zijn deelname aan de tiendaagse veldtocht in het regiment jagers voltooide hij zijn studie niet. Door zijn losbandige levenswijze onmogelijk geworden vertrok hij in 1833  naar Engeland. In Londen kwam hij na een moeilijke tijd aan het hoofd van een kostschool te staan. Een voorbeeldige levenswandel en humane opvoedingsmethoden kenmerkten toen zijn optreden.

Met het Nederlands experimenteerde hij in humoristische verzen, die werden gepubliceerd in de almanak Holland van zijn vriend Jacob van Lennep. Van Lennep bracht deze gedichten na de dood van de dichter met een levensbericht (`Iets over de schrijver en zijn dichttrant') bijeen in de bundel Gedichten van den Schoolmeester (1859), die regelmatig herdrukt zouden worden. Deze poëzie, die grotendeels uit zgn. knittelverzen bestaat en waarvan vooral de `Natuurlijke historie voor de jeugd' populair werd, kan gezien worden als een tegenwicht voor de  levensernst van de dichter. Overigens schreef Van de Linde als student al parodistische verzen en humoristische brieven. De Schoolmeester bereikt zijn effect wanneer hij doorborduurt op zonderlinge gedachtenassociaties.

F.K.H. Kossmann verzorgde in 1959 een Keuze uit de Gedichten van den Schoolmeester, waarvan de inleidende studie nieuwe gegevens bevat, ontleend aan de brieven van Van Lennep en het hier te lande onbekend gebleven boek Reminiscences (1917) door Gérard van de Linde, de oudste zoon van de dichter. In 1975 verscheen een facsimile-uitgave van de Gedichten naar de zesde druk van 1872. De belangstelling voor de dichter nam nog toe door enkele brievenpublikaties, waarin o.m. de gebeurtenissen uit zijn Leidse tijd onthuld werden.

Uitgaven:

Gedichten van den Schoolmeester (1942), met inl. van C.J. Kelk; Waarde van Lennep, brieven van de Schoolmeester (1977), ingel. en toegel. door M. Mathijsen; M. Mathijsen, H. Eijssens en D. Welsink, Schandaal in Leiden (1978), brieven.