Inloggen

biografie: Godfried Bomans

Godfried Jan Arnold Bomans [Den Haag 1913 – Bloemendaal 1971]

studeerde enige jaren rechten in Amsterdam en psychologie in Nijmegen. Al tijdens zijn studententijd deed hij van zich spreken, o.a. door het humoristische toneelstuk Bloed en liefde (1937). Memoires of gedenkschriften van Mr. (in latere drukken minister) Pieter Bas (1937) en het fijnzinnige Erik, of het klein insectenboek (1941) zorgden voor een ruimere bekendheid. Hij verwierf populariteit met zijn boeken voor volwassenen en voor kinderen: parodistische of speelse verhalen en ironische, soms tedere sprookjes. Bomans beschikte over een speelse fantasie, een bijzonder gevoel voor humor en een puntige stijl. Hoewel de kwaliteit van zijn werk soms door effectbejag bedreigd wordt, getuigt de wijze waarop hij zaken van sociale, culturele en godsdienstige aard benaderde, veelal van scherpzinnigheid en van origineel denken. Bomans was een bewonderaar van het werk van Charles Dickens en van Hildebrands Camera obscura; zijn kennis van de sprookjesliteratuur (o.a. Andersen) berustte op affiniteit met dit genre. De laatste jaren voor zijn dood gaf Bomans, voor de televisie, gestalte aan een zeer persoonlijke gesprekstechniek, die het midden hield tussen interview en dialoog.


WERK:

(behalve de genoemde): Kopstukken (1947); Sprookjes (1947); Buitelingen (1948); De avonturen van Bill Clifford (1948); Wonderlijke nachten (1949); De avonturen van Pa Pinkelman (1952); Pa Pinkelman in de politiek (1952); De avonturen van Tante Pollewop (1953); Capriolen (1953); Nieuwe buitelingen (1955); Pa Pinkelman omnibus (1955); Wandelingen door Rome (1956); Op het vinketouw (1957); Het zondagskind (1958); Noten kraken (1961); Omnibus (1962); Op de keper beschouwd (1963); Van de hak op de tak (1965); Godfried Bomans’ sprookjesboek (1965); Denkend aan Vlaanderen (1967); Mijmeringen (1968); Van hetzelfde (1969); Beminde gelovigen (1970); Van dichtbij gezien (1970); De man met de witte das (1971); Een Hollander ontdekt Vlaanderen (1971); Dickens, waar zijn uw spoken? (1972); Op reis rond de wereld en op Rottumerplaat (1972); Gesprekken met bekende Nederlanders (1972); Nagelaten werk (3 dln., 1973–1974); Aforismen (1977).