Inloggen

biografie: Hans Tentije

Hans Tentije werkte als docent Nederlands, maar wilde eigenlijk schrijver, dichter worden.
De eerste gedichten die Tentije schreef hadden een politieke inslag. Eind jaren zestig heerste de gedachte onder jongeren dat alles zou veranderen. Toen dat niet gebeurde heerste er teleurstelling, een zeker cynisme. Dit cynisme kwam terug in Tentijes vroegere werk. Zijn latere gedichten benadrukken meer de avontuurlijke kant van het leven.
Voor de bundel Wat ze zei en andere gedichten ontving Hans Tentije in 1979 de Van der Hoogtprijs en de Herman Gorterprijs.
In 1994 verscheen Hoe het leven geleefd wordt, in samenwerking met Rob Verkerk. Rob Verkerk schilderde en Hans Tentije schreef de gedichten, in opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Drenkplaatsen (1994) is een bundeling van Tentijes eerste vier gedichtenbundels