Inloggen

biografie: Herman Leenders

Herman Leenders werd geboren te Brugge in 1960. Hij is licentiaat in de Germaanse filologie. Van 1983 tot 1991 woonde hij in Adegem.
Sinds 1996 woont hij in Kanegem.

Herman Leenders debuteerde in 1982 met Mijn landschap, een beeldinventaris, een dichtbundel die verscheen in de Yang-poëziereeks. De dichtbundels Ogentroost (1992), Landlopen (1995) en Speelgoed (2000) verschenen bij De Arbeiderspers evenals de verhalenbundel Het mennegat (1994). Ogentroost werd bekroond met de C. Buddingh'prijs (1993), de Hugues C. Pernathprijs (1993) en de prijs van de provincie West-Vlaanderen 1995. Het mennegat werd bekroond met de prijs van de provincie West-Vlaanderen 1997. [foto Michel Vanneuville]

  • Leenders kan een volmaakte zin neerschrijven. Maar vooral schrijft Leenders vanuit een prachtige visualiteit. − Herman de Coninck in De Morgen
  • Er zullen weinig dichters zijn voor wie het kijken en vergelijken zo'n existentiële functie heeft. − Guus Middag in NRC Handelsblad
  • ...sterke, ontnuchterende, alle schone schijn doorprikkende gedichten... − Joris Gerits in Poëziekrant