Inloggen

biografie: I.A. Diepenhorst

[Rotterdam 1916 – Zeist 2004]

Isaäc Arend  volgde middelbaar onderwijs aan het Christelijk Lyceum te Zeist. Hij deed zijn universitaire studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam: theologie (kandidaats) en rechten (doctoraal). Hij promoveerde in de rechtsgeleerdheid bij prof. A. Anema, zijn latere fractiegenoot, eveneens aan de  Vrije Universiteit te Amsterdam in 1943.

 Diepenhorst werd hoogleraar straf(proces)recht, senator en minister van Onderwijs en Wetenschappen en Tweede-Kamerlid. Hij verhief het spreken tot een kunst en wist de prachtigste zinnen met zijn sonore stemgeluid uit te spreken. Hij kreeg landelijke bekendheid door radio- en tv-rubrieken bij de NCRV.

In 1965 was hij minister in het kabinet-Cals en daarna in het interimkabinet-Zijlstra voor de ARP, een van de voorlopers van het CDA. Na zijn ministerschap was hij vier jaar Tweede-Kamerlid; daarna  keerde  hij terug naar de Eerste Kamer.

Hij stond bekend als een erudiete wetenschapper met een verfijnde humor.

Ridderorden:

-  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1962                                                                    -  Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 1967                                                                      -  Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1986

Werk:

 - Historisch-critische bijdrage tot den leer van den christelijken staat (dissertatie, 1943)

- Het probleem van de moderne oorlog

- Religiedelicten(oratie, 1945)

- De verhouding tusschen kerk en staat in Nederland(1946)

- De oecumene (1947)

- Algemeene genade en antithese (1947)

- Sociale zekerheid en financiering (1949)

- Kerk en communisme in Rusland (1949)

- Hernieuwde bezinning: een pleidooi voor aansluiting der Gereformeerde Kerken in Nederland bij de Wereldraad van Kerken (1950)

- Hoe bereiken wij de communisten met het evangelie? (1951)

- De boodschap van Rusland en het Christelijk antwoord (1951)

- De actuele betekenis der Reformatie (1951)

- Humanisme en humanistische 'geestelijke verzorging' (1952)

- Het vraagstuk van de oorlog (1953)

- De lichamelijke opvoeding en de sport (1955)

- Christelijke politiek(1958)

- De geprangde universiteit (1960)

- Vragen van reclassering (1960)

- Betrekkelijk of volstrekt (1960)

- Commerciële televisie in perspectief(1961)

- In de schaduw der vernietiging (1962)

- De emancipatie van de vrouw (1965)

- Universiteit en wetenschap in beweging (1969)

- De aangevochten staat (1972)

- Rekenschap (1984) (afscheidscollege)

-  Ja heb je  (1986)