Inloggen

biografie: Ira Helsloot

Prof. dr. I. Helsloot

Dr. Ira Helsloot is sectordirecteur crisis en veiligheid bij het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement. Sinds 1994 houdt hij zich bezig met onderzoek naar rampenbestrijding en fysieke veiligheid. Hij werkte tot 2003 bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding als hoofd expertise en onderzoek. Hij was als projectleider namens het Nibra intensief betrokken bij de evaluatie van de Vuurwerkramp te Enschede en bij het onderzoek van de commissie Alders naar de Cafébrand te Volendam. -                                                      
Bij het COT was hij onder andere projectleider en primaire auteur van de ex post en de ex ante evaluatie van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en van de evaluatie van de nationale terreuroefening Bonfire. 

Wetenschappelijke kernpublicaties zijn onder andere (samen met anderen): redactie van en hoofdstukken in de serie ‘Jaarboek onderzoek brandweer en rampenbestrijding’ (1998, 1999, 2000 en 2001-2002), zoals ‘Vergunningverlening en handhaving in de fysieke veiligheid’ in het jaarboek 2001-2002, ‘Vitaal; Essays over de bescherming van vitale aspecten van onze samenleving’ (2003), ‘Zicht op rampenbestrijding’ (2003), ‘Wet vervoer gevaarlijke stoffen in perspectief’ (Meijersreeks nr. 69, 2003), ‘Fysieke Veiligheid’ in de bundel ‘Veiligheid’ (Kluwer, 2004), ‘Goed toezicht is van iedereen; een onderzoek naar het toezichtstelsel binnen het domein openbare orde en veiligheid’ (BZK/IOOV, 2004), ‘Crises 2003: Leerpunten uit de praktijk’ (Boom Juridische Uitgevers, 2005) (Boom Juridische Uitgevers, 2005),  ‘Infectieziektebestrijding, studies naar organisatie en werking’ (Boom, 2005) en bijdrages in de serie ‘Tekst en commentaar’ over de Wet rampen en zware ongevallen en de Brandweerwet (Kluwer 2005, in print).

Zijn expertise op het gebied van kernongevallenbestrijding blijkt onder andere uit zijn betrokkenheid bij de volgende projecten:

Ontwikkeling leidraad kernongevallenbestrijding (projectleider en primaire auteur namens het Nibra, opdrachtgever VROM, 2003)

Beheersystematiek kernongevallenbestrijding (samen met Nibra, opdrachtgever VROM, 2003)

Workshop en quick-scan voorbereiding op kernongevallen bestrijding ‘op zoek naar de kern van de waarheid’ (opdrachtgever BZK, 2004)

Onderzoek naar de rampenbestrijding binnen de Westerschelderegio (projectleider en primaire auteur, opdrachtgever provincie Zeeland en betrokken gemeenten, 2005)

Opleidingstraject EPAn (opdrachtgever VROM, 2005)