Inloggen

biografie: Jacobus Revius

1586 - 1658

Jacobus Revius (gelatiniseerde vorm van Reefsen) [Deventer 1586 – Leiden 1658]

predikant, schrijver en dichter

Revius was sinds 1614 predikant in Deventer; hij streed fel voor de zuiverheid van de calvinistische leer en was revisor van de Statenbijbelvertaling. Ook deed hij veel voor de oprichting van het Athenaeum Illustre te Deventer (1630). In 1641 werd hij benoemd tot regent van het Collegium Theologicum te Leiden; in deze periode keerde hij zich hartstochtelijk tegen de leer van Descartes. Revius is nu vooral bekend als dichter, maar in zijn eigen tijd en lang daarna was hij de schrijver van polemische geschriften en vooral van de kroniek van Deventer: Daventriae illustratae (1651).

Zijn poëzie is soms vurig strijdbaar, soms diep religieus en vroom, calvinistisch, maar ook renaissancistisch: hij beoefende de translatio (vertaling) en creatieve imitatio (navolging) en wilde de renaissancistische universele waarheid tot uitdrukking brengen.         Hij werd beïnvloed door klassieke dichters en kerkvaders en wortelde ook in humanistische en reformatorische literatuur. Revius verzamelde zijn dichtwerk in de bundel Over-Ysselsche sangen en dichten (1630), die voor een groot deel een soort geschiedenis van het Godsrijk op aarde is.