Inloggen

biografie: Jan Eijkelboom

Jan Eijkelboom [1926]

begon op 50 jarige leeftijd met het schrijven van poëzie.

 Daarvoor was hij werkzaam als journalist, voornamelijk bij Vrij Nederland en Het Vrije Volk. Hij is ook een bekwaam vertaler van dichters als W.B. Yeats en Graig Raine. Sinds 1985 is hij free-lance dichter/vertaler en sinds kort ook weer schrijver van korte verhalen. Begin 2001 verscheen van zijn hand 'Het krijgsbedrijf. Vijf benaderingen' verhalen over het Nederlands-Indonesisch conflict van 1945-1950. Zijn vitale poëzie is van een haast klassieke eenvoud. Maar achter die schijnbare soberheid gaat een groot technisch raffinement schuil.