Inloggen

biografie: Jan Greshoff

Jan Greshoff [1888 Nieuw Helvoet  - Kaapstad 1971]

Greshoff behoorde tot de 'Generatie 1910', samen met o.a. P.N. van Eyck en J.C. Bloem, met wie hij in 1909 de eerste Nederlandse privé-drukkerij De Zilverdistel oprichtte.


De twee polen van Greshoff (het romantische tegenover de realistische levensaanvaarding) werden met de bundel Aardsch en Hemelsch zichtbaar voor een breder publiek.
In 1927 vertrok Jan Greshoff uit Arnhem, waar hij als hoofdredacteur bij de Nieuwe Arnhemsche Courant gewerkt had, naar Brussel. In die tijd (1934) kwam zijn verzamelbundel Gedichten onder het motto “Geen orgeltoon maar uw persoon” uit, die hem algemene erkenning bracht.

In 1939 verhuisde hij naar Kaapstad. In de periode 1943 en 1945 bracht hij veel tijd in Amerika en Indonesië door.


In de eerste plaats is Jan Greshoff in literair opzicht als dichter belangrijk. Maar ook door zijn werk als criticus en journalist had hij een grote invloed op de Nederlandse literatuur, door werk van jonge schrijvers te plaatsen en mensen aan te sporen om te schrijven. Zo drong hij er – samen met Menno ter Braak – bij Elsschot op aan om weer met schrijven te beginnen. Diens geestige roman Kaas is dan ook aan Jan Greshoff opgedragen.

Werk:

Aan den verlaten vijver (1909)
Door mijn open venster... (1910)
Latijnsche lente (1918)
De ceder (1924)
Mengelstoffen o.h. gebied der Fransche Letterkunde (1924)
Sparsa (1925)
Dichters in het koffyhuis (ps. O.P. Reys, 1925)
Geschiedenis der Nederl. letterk. (1925, met J. de Vries)
Aardsch en hemelsch (1926)
De Wieken van den Molen (1927)
Bij feestelijke gelegenheden (1928)
Confetti (1928)
Currente calamo (1930)
Spijkers met koppen (1931)
Janus Bifrons (1932)
Mirliton (1932)
Voetzoekers (1932)
Pro domo (1933)
Arthur van Schendel (1934)
Gedichten, 1907-1934 (1934)
Critische vlugschriften (1936)
Rebuten (1936)
Ikaros bekeerd (1938)
In alle ernst (1938)
Steenen voor brood (1939)
Fabrieksgeheimen (1941)
Muze, mijn vriendin (1943)
Catrijntje Afrika (1944)
Het spel der spelen (1944)
Het boek der vriendschap (1950)
Marnix Gijsen (1955, met R. Goris)
Volière (1956)
Bric à brac (1957)
De laatste dingen (1956-1958) (1958)
Menagerie (1958)
Nachtschade (1958)
Pluis en niet pluis (1958)
Wachten op Charon (1964)
Wind wind (1968)
Afscheid van Europa (1969)