Inloggen

biografie: Jan de Bas

Jan de Bas (1964) is een Nederlands historicus en dichter.  Hij studeerde contemporaine geschiedenis en cultuureducatie aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op De muis die even brulde. De Evangelische Volkspartij 1981-1991.

Als historicus beweegt hij zich op het raakvlak van meerdere disciplines. In zijn werk gaat het altijd over de historische werkelijkheid, die zich complex aan ons voordoet. In zijn proefschrift gaat het niet alleen over de partijgeschiedenis van de EVP, maar ook over de achtergrond van de kiezers, de cultuur van de leden en de motieven van de betrokkenen. Politicologie en antropologie spelen in het boek een rol. Ook in zijn andere werk is sprake van een multidisciplinaire invalshoek, zoals in Een mijter zonder kruis. Sint-Nicolaas in de protestantse pers 1945-2000 (2003). In dit boek past hij de receptie van het sinterklaasfeest door Nederlandse protestanten toe op hun cultuur. Naast het interdisciplinaire wordt zijn werk tevens gekenmerkt door de grote aandacht voor de protestantse cultuur. Dit laatste is ook het geval in zijn biografie over zijn opa: Hervormd op wielen. Wielerkampioen Cees Erkelens 1889-1959 (2005). Tenslotte combineert hij in zijn werk het narratieve (verhalende) en het mathematische (getalsmatige) van de geschiedwetenschap.

Als dichter beweegt De Bas zich op het grensgebied van de light verse. Zijn werk gaat over het bijzondere van het alledaagse (het religieuze incluis). Tot nu toe verschenen er vier bundels voor volwassenen. Zijn laatste bundel Dat zijn zo de dingen waar het hier om gaat dateert van 2002. Ook publiceerde hij twee bundels voor kinderen. Zijn werk werd opgenomen in Gerrit Komrijs bloemlezing van de Nederlandse poëzie in de 20e en 21e eeuw.

Reclameboodschap:

Jan de Bas

Vrolijke mensen fietsen vaker in de zon

Aforismen met een glimlach  

·         Je hebt mensen die overal verstand van denken te hebben. Deze mensen zijn dom. Dat weet ik, want ik heb overal verstand van.

·         Wanneer de ontkerkelijking blijft doorgaan zit Kortjakje binnenkort alleen in de kerk.

·         Wie denkt dat God niet onder ons woont, kan maar beter verhuizen.

De bundel verschijnt eind maart 2006 bij uitgeverij Kok. Ze is 68 pp. dik en kost in de boekhandel € 8,50.

 

Wie nu intekent, ontvangt dit boek exclusief verzendkosten met een opdracht thuis! Merci voor je bestelling!

Jan de Bas, Statenweg 96a, 3039 JJ Rotterdam, Jan.deBas@Inholland.nl

Ja, ik bestel  …………….exemplaar/exemplaren van het boek

Naam:

Adres:

Tel.nr: