start toeval vragen forum links zoek contact gastenboek inhoud

nederlands.nl: biografie

Johannes

H.Johannes, apostel en evangelist [27   december] 


Johannes, zoon van Zebedeus en Salome en broer van Jakobus de Meerdere, komt uit het gebied van het meer van Genezaret. Van beroep was Johannes evenals Petrus, Andreas en Jakobus, visser. Vanaf het begin van zijn roeping is Johannes de meest geliefde leerling van Jezus geweest: 'de leerling die door Jezus bemind werd'. 

Steeds is hij aanwezig geweest bij de bijzondere gebeurtenissen in het Openbare leven van Jezus. Hij was met Petrus en Jakobus aanwezig bij de verheerlijking op de berg Tabor. Eveneens was hij  aanwezig in de Hof van Olijven en op de berg Calvarie. Samen met Maria stond hij onder het kruis van de Lijdende Jezus. Op de dag van de Verrijzenis van de Heer snelde hij Petrus vooruit om zich te overtuigen van hetgeen de dames gemeld hadden. Dit alles heeft Johannes opgeschreven in zijn evangelie.

Het boek Openbaringen komt eveneens van zijn hand. In het jaar 69 kwam hij naar Efese van waaruit hij alle kerken die hij gesticht had leidde. In de jaren 95-96 werd hij door keizer Domitianus verbannen naar het Griekse eiland Patmos bij de westkust van Klein-Azie. Hier heeft hij het boek der Openbaring geschreven. Drie van zijn brieven zijn in de Heilige Schrift opgenomen
Johannes leefde tot in hoge ouderdom en rond het jaar 100 is hij nabij Efese gestorven. Hier heeft hij ook zijn laatste rustplaats gevonden. Hij is de enige apostel die een natuurlijke dood is gestorven.

illustratie: Johannes de Apostel & Johannes de Doper


Inzendingen van deze schrijver

Titel Tabblad Datum
1. Evangelie: Johannes 20, 1-9verhaal10-04-2004
2.Johannes 20:1-18verhaal29-03-2002