Inloggen

biografie: Johannes

H.Johannes, apostel en evangelist [27   december] 


Johannes, zoon van Zebedeus en Salome en broer van Jakobus de Meerdere, komt uit het gebied van het meer van Genezaret. Van beroep was Johannes evenals Petrus, Andreas en Jakobus, visser. Vanaf het begin van zijn roeping is Johannes de meest geliefde leerling van Jezus geweest: 'de leerling die door Jezus bemind werd'. 

Steeds is hij aanwezig geweest bij de bijzondere gebeurtenissen in het Openbare leven van Jezus. Hij was met Petrus en Jakobus aanwezig bij de verheerlijking op de berg Tabor. Eveneens was hij  aanwezig in de Hof van Olijven en op de berg Calvarie. Samen met Maria stond hij onder het kruis van de Lijdende Jezus. Op de dag van de Verrijzenis van de Heer snelde hij Petrus vooruit om zich te overtuigen van hetgeen de dames gemeld hadden. Dit alles heeft Johannes opgeschreven in zijn evangelie.

Het boek Openbaringen komt eveneens van zijn hand. In het jaar 69 kwam hij naar Efese van waaruit hij alle kerken die hij gesticht had leidde. In de jaren 95-96 werd hij door keizer Domitianus verbannen naar het Griekse eiland Patmos bij de westkust van Klein-Azie. Hier heeft hij het boek der Openbaring geschreven. Drie van zijn brieven zijn in de Heilige Schrift opgenomen
Johannes leefde tot in hoge ouderdom en rond het jaar 100 is hij nabij Efese gestorven. Hier heeft hij ook zijn laatste rustplaats gevonden. Hij is de enige apostel die een natuurlijke dood is gestorven.

illustratie: Johannes de Apostel & Johannes de Doper


Inzendingen van deze schrijver

2 resultaten.

Evangelie: Johannes 20, 1-9

verhaal
2,4 met 26 stemmen 3.342
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen:
'Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.'

Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar de andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats....

Johannes 20:1-18

verhaal
3,5 met 28 stemmen 1.943
Op de eerste dag van de week komt Maria van Magdala vroeg in de ochtend,
het was nog donker, bij het graf.
En zij ziet dat de steen van het graf is weggenomen.
En zij loopt weg en gaat naar Simon Petrus en die andere leerling, ...