Inloggen

biografie: Jopie Huisman

[1922 - 2000]

Als jongste uit een gezin van zeven kinderen bewaarde Jopie Huisman aan zijn ouders en het gezin in Workum goede herinneringen. De natuur van het Friese land gaf hem het gevoel in een paradijs te verkeren. Rijk was men niet, maar voor Jopie lag de rijkdom in die natuur.
Op 14-jarige leeftijd ging hij naar de ambachtsschool, waar hij na twee jaar zijn diploma als huisschilder haalde. In 1942 werd hij op transport gesteld naar Duitsland om daar te werken voor de Wehrmacht. Hij vluchtte in 1943 en dook tot het einde van de oorlog onder in Workum.        Tegenslag vormde voor hem het feit, dat er bij hem tbc werd geconstateerd.

Na allerlei baantjes begon hij een handel in vodden en oud ijzer. In Herbayum begon hij 'de kleinste groothandel van Nederland'. Al schilderde hij voordien ook wel, zijn grote talent kwam pas tot ontplooiing toen zijn huwelijk stuk liep.
Waar niemand meer aan hechtte, werd door hem op het doek gezet en veranderde in iets wat ontroerde. In het Jopie Huisman Museum te Workum kan de bezoeker delen in die ontroering.

Op zijn grafmonument staat zijn lijfspreuk: 'hetgeen niet is, kan niet geteld worden'.

Literatuur:

'Jopie Huisman, schilder van het mededogen', samensteller: Joost Hesseling, Haarlem (1996)