Inloggen

biografie: K. Miskotte

1894 - 1976

K.H. Miskotte (1894-1976) heeft als predikant en kerkelijk hoogleraar op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt op het kerkelijke en culturele leven van Nederland in de twintigste eeuw. Hij was van 1921 tot 1945 predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en van 1945 tot 1959 kerkelijk hoogleraar te Leiden, waar hij dogmatiek, ethiek, kerkrecht en zendingswetenschap doceerde.

K.H. Miskotte was meer dan een leerling van K. Barth. Hij was een originele interpreet in het moderne cultuurleven en een medegetuige en medestander in de strijd tegen de totalitaire ideologie van het nazisme.

Actueel blijven met name zijn vertolking van de zin van het Oude Testament en zijn worsteling met athe├»sme en nihilisme. Daarmee verbonden is het feit dat hij met zijn dissertatie ‘Het wezen der joodsche religie’ aan het begin stond van een weg van herkenning tussen jodendom en christendom. Bij dit alles stond zijn theologische bezinning steeds in dienst van de prediking, die in zijn existentie van vitaal belang was.