Inloggen

biografie: Karel Jonckheere

[Oostende 1906 – Rijmenam 1993]

 

Aan het Oostends Koninklijk Atheneum volgde Karel de middelbare school. Daarna ging hij in Gent aan de Pedagogische Academie studeren. Hij behaalde het diploma leraar middelbaar onderwijs in de Germaanse talen. Na zijn studies vervulde hij zijn militaire dienst te Brugge. Na zijn diensttijd was hij korte tijd stadsbediende te Oostende. In 1929 werd hij leraar aan de Rijksmiddelbare school te Gembloers, in 1930 te Nieuwpoort en in 1944 te Gent. In 1945 was hij secretaris van de minister van Binnenlandse Zaken. Datzelfde jaar werd hij directeur van de Rijksmiddelbare School te Veurne. In 1946 werd hij benoemd tot inspecteur van de Openbare Bibliotheken. In 1953 trad hij in dienst als ambtenaar bij de Dienst der Letteren van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.

 
Karel Jonckheere was een wereldreiziger. Hij bezocht Cuba, Mexico, de Verenigde Staten, Kongo, Zuid-Afrika, India, Roemenië, de Balkan en de West-Europese landen. In 1947 monsterde hij aan op een Oostendse vissersboot om de visvangst in de IJslandse wateren mee te maken. Al deze reizen leverden stof op voor gedichten en romans.

De belangrijkste thema's in zijn poëzie zijn : de zee, het verlies van het geloof, de gehechtheid aan de geboortegrond en de verbondenheid met de voorouders. Deze worden doorweven met autobiografische elementen, soms met een spottende ondertoon. Zijn bundel ‘Spiegel der zee’ (1946) werd bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie.

In zijn autobiografisch proza, zoals  ‘Waar plant ik mijn ezel’ (1974) en ‘Verbannen in het vaderland’(1978) zoekt hij naar de betekenis en de samenhang der dingen. Zijn soms scherpe formuleringen wijzen op zijn sterke observatievermogen.

Hij vertaalde sprookjes, reisverhalen, gedichten, hoorspelen en essays uit het Engels, Duits, Spaans en Frans. Hij was o.m. redacteur van "Standpunte" (Zuid-Afrika), "De Gids" (Nederland), "De Vlaamse Gids" en "Nieuw Vlaams tijdschrift".
Na lange tijd in Rijmenam gewoond te hebben stierf Karel Jonckheere daar in 1993.