Inloggen

biografie: Karel van den Oever

1879 - 1926

Karel van den Oever  [Antwerpen 1879 – 1926]

 

Hij startte zijn literaire carrière bij de anarchistische  groep "De Alvoorder", waartoe ook Willem Elsschot behoorde.

Na een ernstige ziekte werd hij strijdbaar katholiek. In 1905 stichtte hij samen met Jozef Muls het tijdschrift "Vlaamsche Arbeid".

Aanvankelijk schreef hij stemmingsgedichten zoals o.a. in de bundel "Van stille dingen" (1904). Zijn latere verzen doen wat ouderwets-gekunsteld aan. Een voorbeeld hiervan is "De geuzenstad" uit 1911, een barokke ophemeling van Antwerpens glorietijd in de 16e eeuw.

Tijdens Wereldoorlog I verbleef Karel van den Oever in Nederland. Hij werd stilaan beïnvloed door het humanitair expressionisme, waarbij in een 'verhalend gedicht' uiting gegeven wordt aan het mededogen van de dichter met de 'underdog' (zoals in 'Dinska Bronska').
Hij bleef in proza en poëzie getuigenis afleggen van zijn rooms-katholieke geloofsovertuiging. Hoogtepunt hiervan is de roman 'Het inwendige leven van Paul' (1923), de confrontatie van een naar Gods genade zoekend wereldvreemd mens met de buitenwereld.

Karel van den Oever werkte mee aan tijdschriften en dagbladen zoals "Dietsche Warande en Belfort", "Groot-Nederland", "De Standaard",  en "De Schelde".

In zijn kritieken en essays uitte hij zich als fanatiek katholiek en voorvechter van de Vlaamse en Groot-Nederlandse gedachte.

 Werk:

* In schemergloed der morgenverte (poëzie, 1901)

* Van stille dingen (poëzie, 1904)

* Kempische vertelsels (verhalen, 1905)

* Het drievuldig beeld (poëzie, 1907)

* Godvruchtige maen-rymen (poëzie, 1911)

* De geuzenstad (proza, 1911)

* Lof van Antwerpen (poëzie, 1911)

* Kritische opstellen (proza, 1913)

* Juffrouw Suzanne Roemers (toneel, 1914)

* Hollandsch-Belgische toenadering (essay, 1917)

* De Vlaamsche Beweging (essay, 1918)

* Verzen uit oorlogstijd (poëzie, 1919)

* Oud-Antwerpsche vertellingen (proza, 1920)

* De betooverde heide (poëzie, 1921)

* Het open luik (poëzie, 1922)

* Het rood paard (proza, 1923)

* Het inwendig leven van Paul (proza, 1923)

* Schaduw der vleugelen (poëzie, 1923)

* Geestelijke peilingen (essays, 1924)

* De "Hollandsche natie" voor een Vlaamsche spiegel (essay, 1925)

* De heilige berg (poëzie, 1925)

* Paviljoen (poëzie, 1926)