Inloggen

biografie: KoosGeerds

Nederlands dichter (Ureterp, 1948). Geerds' vader was hoofd van een gereformeerde basisschool in Staphorst en dat milieu heeft in hoge mate zijn poëzie bepaald. Geerds is neerlandicus en hij werd decaan van het gereformeerde Greijdanus College in Zwolle.

Zijn poëzie is protestant-christelijk en lijkt te zijn beïnvloed door het werk van Gerrit Achterberg. In Het vloeiende land (1982) toont Geerds zich een traditioneel dichter die werkt vanuit zijn geloofsovertuiging. Daarbij komen thema's als dood, liefde en hoopvolle verwachting aan de orde. In zijn bundel Woeste grond (1992) worden personages beschreven die een zekere onveranderlijkheid of een traditionele vastheid hebben en zich in een existentieel isolement bevinden. In de bundel Staphorst: gedichten (1998) gaat het hem om persoonlijke herinneringen en indrukken, waarmee Geerds, zoals hij zelf zegt, ‘Staphorst op de kaart wil zetten’ in een bundel ‘boerse poëzie’