Inloggen

biografie: Krishnamurti

Krishnamurti [1895-1986]

Krishnamurti heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor en met mensen in alle werelddelen. Hoewel hij sprak over inzicht en meditatie, bracht hij geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie. Wat hij deed was met zijn toehoorders nagaan wat de oorzaken zijn van de problemen waarmee de mens te kampen heeft.
Krishnamurti vertegenwoordigt daarbij geen enkele 'school', geen enkele richting. Hij houdt zich zo veel mogelijk bij de feiten en is niet geïnteresseerd in ideeën, theorieën of visies. Hij heeft gezag van goeroe, leraar of geestelijk leider afgewezen en wenste geen 'volgelingen'. Volgens hem zijn wij zelf in staat te zien waar het om gaat en hebben wij geen geestelijke leiding nodig. Hij vraagt ons om zijn woorden te gebruiken als een spiegel om onszelf te bekijken zoals wij eigenlijk zijn en het bestaan te zien als één ondeelbaar geheel.
Dan kunnen wij onszelf radicaal veranderen, niet in de loop van de tijd, maar ogenblikkelijk, en door die verandering de hele structuur van de maatschappij en van onze relaties wijzigen.
Krishnamurti zegt dat deze verandering mogelijk is door meditatie. Meditatie begint voor Krishnamurti met aandacht, met waarnemen van wat zich om ons heen en in onszelf afspeelt, van onze reacties, onze angsten en ons denken, dat het waarnemen stoort en vervormt.
In enkele tientallen boeken werden zijn originele uitspraken vastgelegd, een bron van inspiratie voor wie ze wil lezen. Van zijn toespraken en discussies uit de laatste tien jaren van zijn leven zijn bovendien video-opnamen gemaakt. Sinds hij in 1986 overleed, vormen die videobanden de visuele getuigenis van zijn revolutionaire beroep op de menselijke geest.